Skatteregler, avgifter m.m.

Det som främst skiljer sparandet i en kapitalförsäkring från ett direkt sparande i värdepapper är skattereglerna och att pengarna du investerar binds en tid. Utöver skattekostnaden tillkommer olika avgifter. 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Avgifter

Beteckningarna på avgifterna i en kapitalförsäkring varierar, men det är vanligt med en fast årsavgift samt en avgift i procent på ditt totala kapital. Det kan också förekomma startavgifter, riskavgifter för själva försäkringsmomentet (risken för dödsfall) eller en procentuell avgift på de insättningar du gör.

Om du sparar i fonder betalar du oftast en avgift till fondbolaget för förvaltningen och om du sparar i aktier och andra värdepapper betalar du köp- och säljavgifter (courtage). De sammanlagda avgifterna kan bli höga när sådana tas ut både för försäkringen och för de fonder eller värdepapper du placerar i. Kostnaderna naggar ditt sparkapital i kanten, så ta reda på vilka avgifter som gäller för just den kapitalförsäkring du väljer.
 

Skatteregler

I en kapitalförsäkring kan du byta fonder eller köpa och sälja aktier och andra värdepapper utan att skatta för en eventuell vinst. Du behöver inte heller deklarera för försäljningen av värdepappren.

Det innebär inte att kapitalförsäkringen är skattefri. Du betalar i stället en årlig skatt på det så kallade kapitalunderlaget. Det består av värdet av ditt sparande i försäkringen i början av året och de inbetalningar du gjort under året (inbetalningar under andra halvåret räknas bara med till hälften).

Så räknas skatteunderlaget fram

Kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan som gällde den 30 november året före inkomståret, plus 1,0 procentenhet. Dessutom finns det en regel om lägsta nivå – ”golv-regeln”. Räntan måste alltid vara minst 1,25 procent.

Beloppet du får fram genom att multiplicera kapitalunderlaget med statslåneräntan (justerad enligt reglerna) kallas för skatteunderlag. Skatteunderlaget avrundas nedåt till helt hundratal kronor. På det beloppet är skatten 30 procent.

Försäkringsbolaget betalar in skatten i Sverige

Det är försäkringsbolaget som betalar in skatten och sedan tar ut motsvarande belopp från din kapitalförsäkring. Skatten ska betalas även om värdet på ditt innehav minskat under året, alltså även om sparandet gått med förlust. För utländska kapitalförsäkringar gäller andra regler och där är det du som ska redovisa och betala in skatten via din deklaration.

Avkastningsskatten för 2019 motsvarar en skattesats på 0,453 procent (30 procent på 1,51 procent). Motsvarande skattesats för 2018 var 0,447 procent.

Exempel på skatteuträkning

I det här exemplet har du 30 000 kr i din kapitalförsäkring i början av 2019. Du sätter in pengar under året och har i slutet av året 55 000 kr i din försäkring.

Statslåneräntan den 30 november 2018 var 0,51 %. Till den räntan läggs 1,0 procentenhet. Det blir 1,51 procent. ”Golv-regeln” behöver inte användas.

I exemplet blir skatten på försäkringen 210 kr.

Så här har vi räknat:

  • Värdet på din försäkring är i början av året 30 000 kr
  • Du betalar in 10 000 kr under första halvåret och ytterligare 15 000 kr under andra halvåret
  • Kapitalunderlaget blir 30 000 kr + 10 000 kr + 7 500 kr (hälften av 15 000 kr) = 47 500 kr
  • Kapitalunderlaget 47 500 kr x räntesatsen 1,51 % = 717 kr (vilket avrundas nedåt till 700 kr)
  • 700 kr x 30 % = 210 kr i skatt.
     

Källa: Konsumenternas.se , Januari 2019

Lämna en kommentar