Skadestånd

Du kan ha rätt till skadestånd om du har fått vårdslös rådgivning som orsakat dig en ekonomisk skada. Om du anser att din rådgivare har agerat felaktigt ska du så snart som möjligt vända dig till rådgivaren och reklamera.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Vid bedömningen av om en rådgivare har agerat vårdslöst, utgår man från hur en normalt aktsam rådgivare skulle ha agerat med hänsyn till den information du lämnade vid rådgivningstillfället. Exempelvis om vilka risker du var beredd att ta eller hur länge du ville ha pengarna placerade. Att placeringarna har lett till en förlust, räcker alltså inte för att få rätt till skadestånd.
 

Ekonomisk skada

Har du rätt till skadestånd ska du försättas i samma ekonomiska situation som om placeringen inte hade genomförts. Mycket talar för att det bara är ekonomiska förluster som ersätts. Det är fortfarande oklart om det är möjligt att få ersättning för den vinst du kunde ha gjort, om du istället hade gjort en annan placering.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) har prövat frågan om förlusten måste vara verklig – det vill säga realiserad – för att konsumenten ska kunna få skadestånd. Nämnden har kommit fram till att placeringen inte behöver ha sålts, utan att det räcker med att investeringen har förlorat i värde. Enligt nämnden innebär redan den omständigheten att nuvärdet av en investering är lägre än ursprungsvärdet en förlust.
 

Reklamation och preskription

Det är viktigt att du reklamerar så fort du märker att rådgivaren har agerat fel, annars faller rätten till skadestånd bort. Enligt reglerna måste du reklamera inom ”skälig tid” efter det att du har märkt eller borde ha märkt att en ekonomisk skada (förlust) har uppkommit eller då du i övrigt märker något fel i förhållande till vad du och rådgivaren kom överens om. Efter tio år faller rätten till skadestånd bort helt, så kallad preskription.
 

Källa: Konsumenternas.se , Januari 2019

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar