Elvärme

Att värma hus med el är den näst dyraste uppvärmningsformen, efter olja. Men till skillnad från oljan sker inga utsläpp i den lokala omgivningen. Elens miljöpåverkan bestäms istället av hur din el produceras och till hur stor del förnybara energislag som används.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Direktverkande elvärme och vattenburen elvärme

Hur fungerar det?

Direktverkande elvärme innebär att ditt hus värms av el-element, elslingor i golvet och/eller elslingor i taket. Elen transporteras till ditt hus genom elnätet och omvandlas till värme i elementen. Det finns två typer av element: de oljefyllda och de som inte är oljefyllda. Skillnaden dem emellan är att de oljefyllda elementens temperatur inte pendlar lika kraftigt. Det är ingen skillnad i energiförbrukning mellan elementtyperna.

I ett hus med vattenburen elvärme värmer en elpanna eller elpatron istället upp vatten i en behållare, till exempel en ackumulatortank. Det varma vattnet cirkulerar sedan i ett rörsystem till vattenelement och till eventuell vattenburen värme i golv.

Värt att tänka på

Fördelarna med direktverkande el är de låga installationskostnaderna och att det är enkelt att sköta. Nackdelarna är att du måste köpa in el för all uppvärmning och el-priset kan variera kraftigt. Det kan också bli relativt kostsamt att byta uppvärmningssystem. Vill du till exempel byta till vattenburen värme krävs nya element och dragning av rör genom huset.

För att hålla nere kostnaderna för inköpt el är det viktigt att dina element har fungerande termostater. Det gäller oavsett om du har direktverkande elvärme eller vattenburen elvärme. Med ett fungerande styrsystem kan du få jämnare värme och ställa in hur uppvärmningen sker under dygnets timmar. Ett bra styrsystem kan sänka åtgången av el med upp till tio procent.

Ett annat sätt att hålla elkostnaderna nere är att kombinera systemet med annan uppvärmning, till exempel kamin, pelletsbrännare eller värmepump.

Källa: Boverket, Feb 2012

Lämna en kommentar