Oljepanna

Uppvärmning med olja kräver en relativt liten arbetsinsats från dig som husägare och är därför ganska bekvämt. Det är dock den dyraste uppvärmningsformen. Olja är också ett fossilt, ej förnybart, bränsle som ger miljöfarliga utsläpp vid förbränning.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Oljepanna

Hur fungerar det?

En oljepanna består av själva pannan och en oljebrännare. Ofta har de även en elpatron, vilket ger dig möjlighet att välja mellan olja och el. I de flesta fall är oljepannan sammankopplad med ett vattenburet system som för ut värmen i huset. Oljan värmer också upp kranvattnet.

Från oljepannan går ett rör ut genom husväggen. När det är dags att fylla på ny olja kopplas slangen från tankbilen till detta rör.

Oljepannor har en livslängd på upp till 30 år, men det krävs att du tar hand om anläggningen. Brännaren kan behöva bytas några gånger under pannans liv. Eldning med olja fordrar också sotning och regelbundna besiktningar av pannan.

Värt att tänka på

Eftersom oljepannor oftast är kopplade till ett vattenburet system, kan du som ägare byta uppvärmningsform utan alltför stor åverkan på byggnaden. Pannan kopplas bort och den nya uppvärmningen kopplas till ditt befintliga system. Om du väljer att behålla pannan, är det viktigt att komma ihåg att du även i framtiden måste besiktiga den. Kravet på sotning finns också kvar.

Nya oljefyndigheter upptäcks, men i takt med att de lättast tillgängliga oljelagren tar slut kan det i framtiden blir dyrare att utvinna ny olja. Vilket i sin tur troligen leder till ökade oljepriser.

Källa: Boverket, Feb 2012

Lämna en kommentar