Uppvärmningsform

I en normalvilla används ungefär 20 procent av energin till hushållsel, det vill säga för att driva belysning, kyl, frys, TV, hushållsmaskiner, dator och liknande. Resterande 80 procent av energin används till uppvärmning av huset och det vatten du använder. Att välja rätt uppvärmningsform är därför mycket viktigt, både ekonomiskt och miljömässigt.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Byte av uppvärmningsform

De vanligaste uppvärmningsformerna idag är el, olja, fjärrvärme, värmepumpar och eldning med biobränsle eller ved. Värmen sprids sedan i huset med hjälp av ett vattenburet system, ett luftburet system eller med direktverkande elvärme.

Värt att tänka på

Att byta till ett helt nytt uppvärmningssystem kan kräva omfattande ingrepp i byggnaden. Om du har element som drivs av el och vill byta till ett system för vattenburen värme, krävs bland annat nya element och dragning av rör genom huset. Vill du byta till ett förbränningssystem, behöver du dessutom ett pannrum och en fungerande skorsten.

När du funderar på att byta uppvärmningsform är det också bra att se över om ditt hus kan bli mer energieffektivt. Att tilläggsisolera och byta gamla fönster kan göra att huset behöver betydligt mindre energi. Därigenom räcker det kanske med en mindre uppvärmningsanläggning, vilket sänker kostnaderna för bytet.

Det är svårt att avgöra vilken uppvärmningsform som är bäst i varje enskilt fall. Det beror på hur huset är utformat, var det ligger och vilka förutsättningar det har. Men det beror också på hur stora förändringar du vill göra och dina ekonomiska förutsättningar.

Källa: Boverket, Feb 2012

Lämna en kommentar