Flytträtt

Flytträtten innebär att du kan flytta värdet i en pensionsförsäkring mellan olika försäkringsbolag. Individuellt pensionssparande (IPS) kan alltid flyttas till ett annat sparinstitut. Du kan däremot inte flytta mellan pensionsförsäkring och IPS.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

När det gäller privata pensionsförsäkringar och tjänstepensionsförsäkringar finns det inte alltid flytträtt.

För att du ska få flytta din privata pensionsförsäkring måste det framgår av ditt försäkringsavtal att du har flytträtt, eller att försäkringsbolaget har gett dig den rätten efter försäkringen tecknades.

I vissa kollektivavtal finns flytträtt, vilket innebär att du har rätt att flytta pensionskapitalet i den del av din tjänstepension som du själv får placera. Tillhör du ett kollektivavtal där det inte finns flytträtt kan ändå det försäkringsbolag där du har din tjänstepension, ha infört flytträtt.

Det bolag du flyttar från kan ta ut en flyttavgift. Om du flyttar från är en traditionellt förvaltad pensionsförsäkring är det dessutom inte säkert att du får med dig hela pensionskapitalet. Är det värde som redovisats på ditt värdebesked högre än bolaget faktiskt har täckning för vid flyttillfället, kan försäkringskapitalet justeras ned (marknadsvärdesjustering).

Ta reda på vad det kostar att flytta ditt pensionssparande. Ska du flytta en traditionellt förvaltad försäkring kontrollera hur stor del av kapitalet du får med dig. Om du väljer att flytta till en traditionellt förvaltad försäkring, ta reda på hur bolaget som du flyttar till, kommer att dela upp kapitalet i garanterat värde respektive återbäringsdel.

Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012

Lämna en kommentar