Flytta din privata pensionsförsäkring

Flytträtt innebär att du kan flytta pensionskapitalet i din pensionsförsäkring till ett annat försäkringsbolag. Innan du bestämmer dig för att flytta bör du ta reda på vad det kostar och vilket kapital du får flytta, framförallt om du har en traditionellt förvaltad pensionsförsäkring.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

För att du ska få flytta ditt pensionssparande måste det framgå av ditt försäkringsavtal att du har flytträtt eller att försäkringsbolaget har givit dig den rätten efter det att försäkringen tecknades.

Det finns flytträtt på alla privata fondförsäkringar och på de flesta traditionellt förvaltade pensionsförsäkringar. Vissa bolag tillåter endast flytt av de pengar som betalats in efter ett speciellt datum och det finns fortfarande avtal utan någon flytträtt. Finns t ex ett oåterkalleligt förmånstagarförordnande kopplat till försäkringen medges vanligen inte flytt.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Flytträtten innebär att du kan flytta värdet av ditt pensionskapital till ett annat försäkringsbolag. Det bolag som du flyttar från tar vanligtvis ut en avgift för flytten.

Om det är traditionellt förvaltad försäkring är det dessutom inte säkert att du får med sig hela pensionskapitalet. Om det bolag som du flyttar från är ömsesidigt och har redovisat ett högre värde på din försäkring än bolaget anser sig ha täckning för vid flyttillfället – d v s bolaget har en kollektiv konsolidering som ligger under den nivå som bolaget har bestämt – så kan bolaget sänka värdet på det kapital som du får flytta (marknadsvärdesjustering).

Om du väljer att ha en traditionellt förvaltad försäkring i det bolag du flyttar till, så finns det skillnader i hur det mottagande bolaget hanterar dina pengar. Några försäkringsbolag fördelar pengarna mellan garanterat kapital och återbäringsdel på samma sätt som de var fördelade i det tidigare bolaget, medan andra bolag garanterar mellan 70 och 100 procent av kapitalet.

Eftersom bolagen har olika livslängdsantaganden och prognosräntor så är det inte säkert att det är det bolag där ditt pensionskapital vid pensioneringen är störst, som måste vara det bolag som ger dig den högsta pensionen.

Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar