Flytta IPS och tjänstepension

Du kan flytta ditt pensionssparande i IPS - individuellt pensionssparande - från det bolag du sparar i, till en annan bank eller ett annat värdepappersbolag.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Vid flytt av IPS kräver vissa sparinstitut att du säljer de tillgångar du har i ditt pensionssparande och flyttar pengarna medan andra även kan flytta innehav. Hör med ditt nuvarande sparinstitut vilka regler de har. Det institut du flyttar från måste även kontrollera att det nya bolaget du har valt kan ta emot de värdepapper som överförs i samband med flytten.

Hos de flesta sparinstitut går det bra att flytta även efter det att utbetalningen påbörjats.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Flytta din tjänstepension

För att du ska få flytta pensionskapitalet i din premiebestämda tjänstepension så måste det antingen vara inskrivet i det kollektivavtal du tillhör eller att det försäkringsbolag du har valt att placera den valbara delen av tjänstepensionen i, har givit dig den rätten. Möjligheten till och avgiften för att flytta ditt pensionskapital redovisas i jämförelserna för respektive kollektivavtalsområde.

Flytträtten innebär att man kan flytta det totala fondandelsvärdet i en fondförsäkring eller det aktuella pensionskapitalet i en traditionell försäkring, till ett annat försäkringsbolag som är valbart inom kollektivavtalsområdet. Det bolag som du flyttar från tar vanligtvis ut en avgift för flytten.

Om din försäkring saknar återbetalningsskydd så är det vanligt att försäkringsbolagen kräver att du ska lämna in en hälsodeklaration för att få flytta.

Tillhör du kollektivavtalsområdena ITP (ITP 1 eller ITP 2), PA-KFS (Gamla PA-KFS eller PA-KFS 09) PA 03 eller SAF-LO (avtal före/efter 1 januari 2009) och vill flytta ditt pensionskapital, måste du välja något av de bolag som nu är valbara i ITP 1 och ITP 2, PA-KFS 09, PA 03 avtal efter 1 januari 2011, eller SAF-LO avtal efter 1 januari 2009.

Om du har en traditionellt förvaltad försäkring i ett ömsesidigt bolag kan ditt pensionskapital justeras i samband med flytten. Är bolagets kollektiva konsolidering lägre än det konsolideringsintervall som bolaget har, kan bolaget sänka det pensionskapital du får flytta (marknadsvärdesjustering).

Väljer du att flytta ditt pensionskapital till en traditionellt förvaltad försäkring, finns det skillnader i hur det mottagande bolaget hanterar dina pengar. Några försäkringsbolag fördelar pengarna mellan garanterat kapital och återbäringsdel på samma sätt som de var fördelade i det tidigare bolaget, medan andra bolag garanterar mellan 70 och 100 procent av kapitalet.

Observera att det bolag där ditt pensionskapital vid pensioneringen är störst, inte nödvändigtvis behöver vara det bolag som ger dig högst pension. Detta beror på att bolagen har olika livslängdsantaganden och prognosräntor.

Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar