Rättigheter och skyldigheter

Tjänstepensionen är en pension som arbetsgivaren betalar premien till för din räkning. För många utgör tjänstepensionen en väsentlig del av den totala ålderspensionen. Du kan också utöka din totala pension med en privat pensionsförsäkring. Faktorer som har stor påverkan på hur stor din pension från privat- och tjänstepensionsförsäkring kommer att bli är följande:

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

  • Förvaltning och avkastning
  • Avgifter
  • Livslängdsantagande
  • Prognosränta
  • Kollektivavtalet
  • Antal år du jobbar och din lön

IPS – individuellt pensionssparande

I en IPS kan du spara till din pension i en bank eller ett värdepappersbolag. Sparandet kan du exempelvis placera på ett bankkonto, i värdepappersfonder eller i enskilda aktier.

  • Avgifter
  • Placeringsform och avkastning

Efterlevandeskydd

Du kan kombinera din ålderspension med skydd för dina anhöriga med ett s k efterlevandeskydd. Det finns flera alternativa efterlevandeskydd att välja mellan.

Hälsoprövning

När du ska teckna en pensionsförsäkring, eller ändra i försäkringsavtalet, kräver ofta försäkringsbolaget att du fyller i en hälsodeklaration. Det är viktigt du svarar korrekt och fullständigt på frågorna i hälsodeklarationen.

Ångerrätt

Vill du ångra ditt köp av en pensionsförsäkring, beror dina möjligheter till det på vilket sätt du köpte försäkringen. Du har dock alltid enligt Försäkrings-avtalslagen rätt att säga upp ditt pensionsförsäkringsavtal i förtid.

Återköp av pensionsförsäkring

Det är endast i undantagsfall möjligt att återköpa en pensionsförsäkring. Om återköp medges innebär de att du får tillbaka det pensionskapital som finns i försäkringen.

Reallokering – återtag

Reallokering eller återtag av försäkringskapital innebär att försäkringsbolaget sänker värdet på din traditionellt förvaltade pensionsförsäkring.

Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012

Lämna en kommentar