Försäkringsbelopp för lösöre

När du tecknar en hemförsäkring måste du som regel uppge ett försäkringsbelopp för ditt lösöre. Det ska motsvara det sammanlagda värdet av alla dina tillhörigheter och blir den högsta ersättning du kan få om hela hemmet förstörs vid till exempel en brand.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Välj försäkringsbelopp för ditt lösöre

Tumregler för val av försäkringsbelopp

Är du osäker på hur din egendom ska värderas kan nedanstående schablon ge viss vägledning. De utgår från försäkringsbolagens värderingsregler och gäller ett normalt hem utan några dyrbarheter i form av antikviteter, äkta mattor, konstverk, musikinstrument, frimärkssamlingar eller smycken.

OBS! Använd den här tabellen endast som en tumregel.

Vardagsrum 170 000 kr
Kök 50 000 kr
Sovrum vuxna, exkl kläder 35 000 kr
Sovrum barn och tonåringar, exkl kläder 30 000 kr
Kläder för en vuxen 45 000 kr
Kläder för barn eller tonåring 30 000 kr
Källare 35 000 kr
Vind 35 000 kr

Beräkningarna är gjorda på ett bohag som består av en blandning av gammalt och nytt. Prisnivån avser 2010.

Över- och underförsäkrad

Överförsäkrad Väljer du ett för högt försäkringsbelopp, det vill säga mer än vad ditt lösöre är värt, då betalar du en för hög premie i onödan. Du kan inte få ut hela försäkringsbeloppet även om alla dina saker förstörs i till exempel en brand.

Underförsäkrad Väljer du ett för lågt försäkringsbelopp så kan visserligen premien bli lägre men din rätt till ersättning minskar. Ett exempel: Du har försäkrat ditt hem till sammanlagt 300 000 kronor, fastän det faktiskt är värt
600 000 kronor. Då är varje föremål endast försäkrat till hälften. Om videon stjäls, har du bara rätt till ersättning för halva videons värde.

Gör en förteckning

För att bestämma försäkringsbeloppet kan det vara bra att gå från rum till rum och anteckna alla föremål. Skriv upp fabrikat, inköpsår, tillverkningsnummer och inköpspris. Spara kvitton och garantisedlar. Gör en extra noggrann beskrivning av särskilt värdefulla föremål, notera stämplar, signaturer, mått etc. Glöm inte att anteckna allt du förvarar på vinden, i källaren, i garage och uthus.

Fotografera ditt hem. Det är ett bra stöd för minnet. Ta bilder av värdeföremål som till exempel smycken och matsilver. Förteckningen är en god hjälp efter ett inbrott. Skaderegleringen går också lättare om du har en förteckning, bilder och kvitton.

Datera förteckningen och förvara den utanför bostaden. Vissa försäkringsbolag erbjuder digitala bankback. Passa på att märka allt värdefullt. Polisen och försäkringsbolagen lånar ut elektrisk gravyrpenna och osynligt bläck. Använd gärna ditt personnummer när du märker sakerna – det gör det lättare för polisen att återlämna upphittat stöldgods.

Värderingsregler

När du skall värdera dina tillhörigheter bör du utgå från försäkringsbolagens ersättningsregler. Dessa hittar du i försäkringsvillkoren.

Huvudregeln vid all ersättning är att man varken ska vinna eller förlora på en skada. Du har alltså i princip rätt att få ut ett likadant föremål i samma skick som det gamla. Det kan vara svårt att hitta exakt likvärdiga föremål. I sådana fall ger bolaget i stället ersättning i form av kontanter.

Observera att all värdering görs utan hänsyn till affektionsvärde, dvs dina personliga känslor för föremålet. För att räkna fram ersättningens storlek utgår bolagen från marknadsvärdet. Marknadsvärdet är detsamma som vad det skulle kosta att köpa ett likvärdigt föremål, i samma skick, på begagnatmarknaden.

Konst och antikviteter och även till exempel äkta mattor och vissa bokverk har ett bestående värde. De värderas till vad de kostar i konsthandel eller antikvariat. För samlingar av exempelvis frimärken och mynt gäller i vissa fall speciella regler som anges i försäkringsvillkoren.

Bruksföremål som möbler, kläder, radio- och TV-apparater minskar i värde när de har använts en tid. Du kan inte räkna med att få ut nypris för gamla och slitna saker.

Hur försäkringsbolagen värderar egendom kan variera något. Flera bolag har tagit fram värderingstabeller för viss egendom som till exempel cyklar, TV-apparater och skidutrustning. Av dessa värderingstabeller framgår att man kan få ersättning med nypris om sakerna inte är mer än ett eller ett par år gamla. Därefter sjunker värdet med en viss procentsats per år.

Fotografier, bandupptagningar, hemsydda kläder eller hobbymodeller värderas till marknadsvärdet om det finns något sådant. Annars värderas de till vad det kostar att återanskaffa råmaterialet.

Hushållsmaskiner värderas efter speciella regler: nypris de första två åren, därefter görs vanligen ett avdrag med 10 procent av nypriset per år.

Maximerade belopp

För kontanter kan du maximalt få mellan 2 500 och 6 000 kronor, beroende på i vilket försäkringsbolag hemförsäkringen finns. När det gäller värdehandlingar kan den maximala ersättningen variera mellan 5000 och 20 000 kronor.

För lösöre som förvaras i till exempel vinds- eller källarkontor är den högsta ersättningen 30 000-70 000 kronor, beroende på i vilket försäkringsbolag du har din hemförsäkring.

Kontrollera ditt försäkringsbelopp

Värdet av det du har i ditt hem förändras. Det sjunker om du inte gjort några som helst nyanskaffningar. Men troligare är att värdet stiger därför att du har köpt nytt, ärvt eller fått presenter. Många försäkringsbolag höjer visserligen försäkringsbeloppet varje år med konsumentprisindex – men det räcker inte alltid. Kontrollera att det försäkringsbelopp som står i ditt försäkringsbrev verkligen motsvarar hemmets totala värde.

Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012

Lämna en kommentar