Hemförsäkring

Alla bör omfattas av en hemförsäkring som skyddar dina saker om de till exempel skulle bli stulna eller skadas. Den är också en kombination av flera andra nyttiga försäkringar, du får bland annat ett skydd om du reser, blir överfallen eller krävs på skadestånd.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Hemförsäkringen gäller för alla som är folkbokförda på samma adress och delar hushåll. Hos några få bolag måste familjemedlemmarna anges på försäkringsbrevet. Är du inneboende måste du ha en egen hemförsäkring.

Du tecknar en hemförsäkring för ett år i taget, och kan under denna tid inte byta eller säga upp försäkringen. Men om ditt försäkringsbehov upphör kan du säga upp försäkringen i förtid. Exempel på sådana tillfällen är om du säljer bostaden och flyttar utomlands eller flyttar in och blir sambo så du omfattas av din sambos försäkring.

Hemförsäkringen innehåller:

  • Skydd för dina saker – stöld, brand, vattenskada etc.– kan ersätta skador på saker du äger, hyr eller lånar för huvudsakligen privat ändamål.
  • Ansvarsförsäkring – kan betala ersättning om du som privatperson blir skadeståndsskyldig.
  • Personförsäkring vid överfall – kan ge ekonomisk ersättning om du får personskador efter att ha utsatts för till exempel misshandel eller våldtäkt.
  • Rättsskyddsförsäkring – kan betala dina kostnader för juridiskt ombud om du råkar i tvist med någon.
  • Reseförsäkring – ingår i de flesta nästan alla hemförsäkringar och ger ett utökat skydd när du reser. Den gäller i de flesta fall i 45 dagar. Du kan teckna ett resetillägg till din hemförsäkring som utökar ditt skydd vid resa.

Det är viktigt att du väljer rätt försäkringsbelopp när du värderar dina saker.

Ett extraskydd, som inte normalt ingår i hemförsäkringen är det så kallade allrisk eller otursskyddet. Det innebär att du får ett skydd för dina saker både i och utanför hemmet om något plötsligt och oförutsett inträffar.

Om du bor i villa ska du ha både en hemförsäkring och en villaförsäkring, det vill säga en villahemförsäkring.

Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012

Lämna en kommentar