Hem- och bostadsrättsförsäkring

Alla bör omfattas av en hemförsäkring som skyddar dina saker om de till exempel skulle bli stulna eller skadas. Den är också en kombination av flera andra nyttiga försäkringar, du får bland annat ett skydd om du reser, blir överfallen eller krävs på skadestånd.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Hemförsäkring

Hemförsäkringen gäller för alla som är folkbokförda på samma adress och delar hushåll. Hos några få bolag måste familjemedlemmarna anges på försäkringsbrevet. Är du inneboende måste du ha en egen hemförsäkring.

Du tecknar en hemförsäkring för ett år i taget, och kan under denna tid inte byta eller säga upp försäkringen. Men om ditt försäkringsbehov upphör kan du säga upp försäkringen i förtid.

När du tecknar en hemförsäkring måste du som regel uppge ett försäkringsbelopp för ditt lösöre. Det ska motsvara det sammanlagda värdet av alla dina tillhörigheter och blir den högsta ersättning du kan få om hela hemmet förstörs vid till exempel en brand.

Bostadsrättsförsäkring

Bor du i en bostadsrätt bör du teckna ett bostadsrättstillägg till din hemförsäkring. Din vanliga hemförsäkring räcker inte.

I en bostadsrätt ansvarar du själv för lägenhetens inre till exempel golv, innertak, innerdörrar, fönster, tapetsering, målning, kök och badrum. Du bör ha en försäkring som kan ersätta:

  • skador på lägenheten som du svarar för på grund av din underhållsskyldighet enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar
  • fast inredning som du själv eller tidigare ägare har bekostat

Vattenskada hemförsäkring

En hemförsäkring täcker skadade saker. Du kan också få ersättning för merkostnader när du inte kan använda din bostad. Villa- eller bostadsrättsförsäkring täcker den fasta inredningen.

Hemförsäkringen ersätter dina saker som skadats vid en vattenskada. De värderas till marknadsvärde Gör en lista på de saker som skadats. Har du kvitto eller fotografier underlättar det skaderegleringen.

Brand

Alla hemförsäkringar kan ersätta saker som har blivit skadade i en brand.

Vid en brandskada så kommer försäkringsbolaget att ersätta de skadade föremålen högst till marknadsvärdet. Försäkringsbolaget avgör om du får kontant ersättning eller om föremålen kan saneras.

Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012

Lämna en kommentar