Anmäla skada, skadereglering

Du måste anmäla en skada inom 3 år från det att den inträffade eller att du märkt skadan. Men har det gått 10 år är det alltid för sent att anmäla skadan.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Anmäla skada och preskription

Att ärendet är preskriberat betyder att du inte längre har rätt till ersättning därför att det gått för lång tid innan du anmälde skadan eller framställde ditt krav.

När det gått mer än 10 år är det alltid för sent att anmäla en skada eller krav, enligt allmänna regler för preskription. Men när det gäller försäkring måste du anmäla en skada inom 3 år. Tiden räknas från det att du fick kännedom om att du råkat ut för en skada,

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Om du t ex har haft ett inbrott i ditt källarförråd måste du göra anmälan till försäkringsbolaget inom tre år. Men har du vistats utomlands under några år och du först efter fyra år får vetskap om inbrottet och du då gör en anmälan så är ärendet inte preskriberat.

När det gäller personskador är ofta den avgörande frågan när det stod klart att det fanns ett samband mellan t ex en trafikolycka och den aktuella skadan eller när det stod klart att en skada skulle medföra en bestående invaliditet.

Det avgörande är alltså inte när skadan inträffade utan när skadan visade sig. Till exempel när du har fått vetskap om inbrottet eller att personskadan kommer att medföra kvarstående besvär.

Skadereglering

Inträffar en ersättningsbar skada ska den regleras skyndsamt och bolaget ska alltid betala korrekt ersättning till dig.

För att få ersättning måste du bevisa (göra sannolikt) att du har rätt till ersättning från försäkringen. När försäkringsbolaget fått din anmälan gör de en skaderegelring. Det innebär att bolaget gör en utredning och bedömer om skadan är ersättningsbar enligt försäkringsvillkoren.

Skaderegleringen ska alltid ske skyndsamt. Bolaget har också en skyldighet att reglera skadan korrekt vilket innebär att även om du begär för lite i ersättning så måste bolaget ändå betala rätt ersättning.

Om bolaget inte betalar ersättning i tid har du rätt till dröjsmålsränta efter 1 månad från det att du lämnat in de handlingar som behövs för skaderegelringen. Dröjsmålsräntan beräknas enligt räntelagen och är referensräntan + 8 procent i årlig ränta. Om referensräntan t.ex. är 2 procent blir räntan 10 procent (8 + 2). Tänk på att 10% per år i dröjsmålsränta bara innebär cirka 0,8% per månad.


Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar