Hemförsäljning

Om du ingår ett avtal i samband att en säljare besöker ditt hem eller i samband med en utflykt som är organiserad av ett företag är det fråga om hemförsäljning.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Hemförsäljning

Det räknas däremot inte som hemförsäljning om du själv har tagit initiativ till besöket.

Vilka finansiella tjänster omfattas?

Alla avtal om finansiella tjänster omfattas av reglerna om hemförsäljningsavtal, utom avtal om finansiella instrument, till exempel fonder och aktier.

Vilken information ska jag få innan avtal?

Du ska få information om din ångerrätt och till vem du ska vända dig till om du vill ångra avtalet. Du ska skriva under en handling där du bekräftar att du har fått denna information. Du ska också få en särskild blankett som du kan använda om du vill åberopa ångerrätten.

Hur långe gäller ångerrätten?

Ångerrätten gäller i 14 dagar, utom vid livförsäkringsavtal då den är 30 dagar. Ångerfristen börjar löpa den dag då avtalet ingås eller, vid avtal om livförsäkring, den dag du får kännedom om att försäkringsavtalet kommit till stånd.

Får jag betala något om jag ångrar mig?

Nej, du behöver inte betala något. Företaget har inte rätt att kräva dig på några kostnader.

Vad innebär det att jag åberopar ångerrätten?

Det innebär att du inte längre är bunden av avtalet. Har du ångrat dig och meddelat företaget detta, ska du snarast och senast inom 30 dagar lämna/betala tillbaka det du eventuellt har hunnit få av företaget. Samma regel gäller för företaget, det vill säga att företaget snarast, men senast inom 30 dagar, ska betala tillbaka det som du eventuellt har hunnit erlägga till företaget.

Har du slutit ett anknytande avtal med anledning av hemförsäljningsavtalet (du har exempelvis köpt en dammsugare på kredit vid ett hembesök) och du ångrar själva huvudavtalet, ska även det anknytande avtalet upphöra att gälla utan påföljd för dig.

Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012

 

Lämna en kommentar