Mer om bostadsrättsförsäkring

Bor du i en bostadsrätt ansvarar du själv för bostadens inre ytskikt dvs. målning, tapetsering, golv och väggbeklädnad, innerdörrar, köksutrustning, sanitetsgods och fönster. Därför bör du teckna en bostadsrättsförsäkring.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Föreningen har visserligen en försäkring för hela fastigheten, men den ger inte ett tillräckligt skydd för det du som enskild medlem ansvarar för. Bostadsrättsförsäkringen kan ersätta skador på den egendom som du enligt föreningens stadgar och bostadsrättslagen är skyldig att underhålla.

En bostadsrättsförsäkring kan du teckna som ett tillägg till din hemförsäkring. Ibland kan bostadsrättsförsäkringen ingå i medlemskapet i bostadsrätts-föreningen, som då betalas som en del i avgiften till föreningen.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Det kan kosta att vara oförsäkrad

Om du saknar bostadsrättsförsäkring (med bostadsrättsförsäkring menar vi antingen en hemförsäkring där bostadsrätt ingår, eller en hemförsäkring med ett tillägg för bostadsrätt) kan du bli tvungen att själv betala reparation av skadade delar i din lägenhet som du har underhållsansvar för, och för fast inredning som du eller tidigare ägare bekostat.

Även om föreningens fastighetsförsäkring i vissa fall kan täcka skadan, måste du själv betala den del av föreningens självrisk som motsvarar din andel av skadan. Det kan kosta en slant, eftersom många fastighetsförsäkringar har en självrisk på uppåt 50 000 kronor.

Din underhållsskyldighet

Enligt föreningens stadgar och bostadsrättslagen ska du som bostadsrätts-havare på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick. Din underhålls-skyldighet kan till exempel gälla:

 • Badrum (yt- och tätskikt). Du ska se till att kaklet är helt och att tätskiktet inte läcker.
 • Badrumsporslin (handfat, toalettstol).
 • Kök (kyl, frys, fläkt, diskbänk). Om t ex kylskåpet går sönder ansvarar du själv för att det lagas eller ersätts med ett nytt.
 • Vattenledningar i lägenheten.
 • Övrigt (dörrar, tak, fönster, elledningar, målning och tapetsering).

Inredning du bekostat själv

Fast inredning som du eller tidigare bostadsrättshavare skaffat till bostaden, måste du själv försäkra.

Så här gäller försäkringarna

HEMFÖRSÄKRING
Din hemförsäkring gäller för ditt lösöre och ersätter skador som bl a beror på:

 • Stöld
 • Läckage
 • Brand

Försäkringen ersätter också hushållsmaskiner samt glas i dörrar och fönster.

En ansvarsförsäkring ger ersättning om du varit vårdslös och därmed blivit skadeståndsskyldig.

BOSTADSRÄTTSTILLÄG
Till hemförsäkringen bör du teckna ett bostadsrättstillägg, om det inte redan ingår i din hemförsäkring. Det kan ersätta skador på egendom som du är skyldig att underhålla såsom:

 • Badrum (yt- och tätskikt). Några bolag ersätter inte yt- och tätskikt, om dessa är orsak till skadan
 • Badrumsporslin
 • Kök (kyl, frys, spis, fläkt, diskbänk)
 • Vattenledningar i lägenheten
 • Övrigt (t ex dörrar, fönster, elledningar)

Bostadsrättstillägget ersätter skador på egen bekostad, fast inredning, som du eller tidigare ägare skaffat till bostaden. En del bostadsrättsförsäkringar har ett maxbelopp på 100 000-175 000 kr – beroende på bolag.

Det är viktigt att jämföra villkoren i de olika bolagens bostadsrättsförsäkringar.

FÖRENINGENS FÖRSÄKRING
Bostadsrättsföreningen har en egen fastighetsförsäkring. Skador i fastigheten bör i första hand anmälas till föreningens fastighetsförsäkring. Men se till att du har en egen bostadsrättsförsäkring som ger dig rätt till ersättning, även om föreningen inte anmäler skadan till sin fastighetsförsäkring.

Vem ersätter vad?

DU, GRANNEN OCH FÖRENINGEN
Exempel 1: Vatten strömmar ut från din diskmaskin och orsakar skador på ditt köksgolv. Vatten har även trängt igenom trossbotten till grannen under. Läckaget beror inte på någon försumlighet från din sida utan är bara en ren olyckshändelse.

Du ansvarar för att skadorna i din lägenhet repareras, eftersom du enligt föreningens stadgar är underhållsansvarig för diskmaskinen och köksgolvet. Kontakta därför ditt hemförsäkringsbolag.

Grannen under dig ansvarar för skadorna i sin lägenhet eftersom du inte varit vårdslös utan skadan beror på en olyckshändelse. Grannen ska kontakta sitt försäkringsbolag.

Föreningens försäkring kan ersätta skadan upp till den grundstandard föreningen försett huset med. När skadan reparerats, krävs du och din granne på så stor del av fastighetsförsäkringens självrisk som motsvarar reparationskostnaderna i din och grannens lägenheter.

Din och grannens bostadsrättsförsäkringar ersätter dels kravet på självrisken från föreningen, dels reparation utöver grundstandard, dvs egen bekostad fast inredning.

Exempel 2: Vid läckage genom t ex kakel i badrum är ansvarsfördelningen mellan föreningen och bostadsrättshavaren densamma som i exempel 1. Hur bostadsrättsförsäkringen sedan ersätter kakel och ytskikt skiljer sig mellan försäkringsbolagen.

VATTENLEDNINGSSKADA
Exempel 3: En varmvattenledning till kökskranen har rostat sönder. Du har inte varit vårdslös. Golv, väggar och några möbler har skadats. Trossbotten är fuktskadad.

Alla skador på byggnaden ska ersättas ur föreningens fastighetsförsäkring, eftersom föreningen ansvarar för vattenledningsskador enligt bostadsrättslagen. Fastighetsförsäkringen täcker i detta fall alla skador på ytskikten i din lägenhet, dvs även egendomsskador som du själv ansvarar för enligt lag och stadgar.

Föreningen ska återställa den skadade egendomen. I fastighetsförsäkringen görs avdrag – åldersavdrag – på både material och arbetskostnad. Föreningen får stå för eventuella åldersavdrag.

Dina skadade möbler ersätts från din hemförsäkring.

BRAND
En brandskada ersätts i princip på samma sätt som en vattenledningsskada.


Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar