Obligationer

Obligationer är finansiella instrument som ger avkastning i form av ränta. En obligation har en löptid som vanligtvis är flera år.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Obligationer är löpande skuldebrev som intygar att innehavaren lånat ut pengar till exempelvis staten, ett hypoteksinstitut eller ett större företag. De kan därför handlas på en andrahandsmarknad, en börs.

Obligationer har ofta fast ränta, dvs. räntesatsen är densamma under obligationens hela löptid. Det innebär att om ränteläget förändras under obligationens löptid, så kommer obligationens pris (kurs) att förändras. En räntesänkning betyder att priset på obligationen höjs, medan en räntehöjning leder till att priset på obligationen sjunker.

Det finns obligationer som löper utan ränta, så kallade nollkupongsobligationer. De säljs ofta till en lägre kurs än det nominella (tryckta) belopp som formellt anges på obligationen, eftersom all avkastning samlas upp under löptiden och betalas ut när obligationen förfaller.

En konvertibel är en obligation som innehavaren har rätt att byta mot en aktie, till en bestämd kurs under en bestämd tidsperiod.
 

Källa: Konsumenternas.se , Januari 2019

Lämna en kommentar