Olika typer av försäkringar

En försäkring ger dig ekonomiskt skydd för oförutsedda skador. Om du blir sjuk eller går i pension finns ett grundskydd via samhället. För ditt hem, hus och bil behöver du teckna en egen privat försäkring. Försäkring genom samhället Blir du till exempel sjuk eller är barnledig får du ersättning genom socialförsäkringen som staten ansvarar för...
Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
En försäkring ger dig ekonomiskt skydd för oförutsedda skador. Om du blir sjuk eller går i pension finns ett grundskydd via samhället. För ditt hem, hus och bil behöver du teckna en egen privat försäkring.

Försäkring genom samhället

Blir du till exempel sjuk eller är barnledig får du ersättning genom socialförsäkringen som staten ansvarar för genom Försäkringskassan. Genom staten får du också pension. Barn i skola eller förskola har genom kommunen oftast en olycksfallsförsäkring som gäller under skoltid.

Försäkring genom arbetsgivaren

Om du arbetar och har ett kollektivavtal får du ett ytterligare skydd via din arbetsgivare. Du kan till exempel få ersättning vid sjukdom, olycksfall och arbetslöshet. Pension kan du få både från staten och från din arbetsgivare.

Privata försäkringar

För att komplettera samhällets grundskydd kan du teckna en privat försäkring. Om du vill ha ett skydd för ditt hem, hus, bil och annat måste du själva teckna en privat försäkring. Privata försäkringar kan tecknas som gruppförsäkring eller som individuell försäkring. En gruppförsäkring kan tecknas av alla som till exempel har samma arbetsgivare eller fackförening. Här ger vi några exempel på privata försäkringar, som kan tecknas som grupp- eller individuell försäkring. Förutom dessa finns det inkomst-, djur-, båt-, moped, mc- och sjukvårdsförsäkringar med flera.

Hemförsäkring

En hemförsäkring skyddar dina tillhörigheter. Hemförsäkringen innehåller också ansvarsförsäkring, rättskydd, överfallskydd och en reseförsäkring. Det är viktigt att välja rätt försäkringsbelopp annars finns risk att du är underförsäkrad. Vissa försäkringsbolag vill att alla som bor på samma adress ska skrivas in i försäkringsbrevet för att omfattas av försäkringen.

Villa eller bostadsrättstillägg

Bor du i villa eller bostadsrätt bör du ha en försäkring för eventuella skador på bostaden. För villa gäller ofta en kombinerad hem- och villaförsäkring. För bostadsrätt behöver du ett tillägg till hemförsäkringen, om inte din bostadsrättsförening tecknat en gemensam försäkring för alla bostadsrätts-innehavare.

Bilförsäkring

Alla bilägare måste ha en trafikförsäkring för bilen om den är i trafik. Det är viktigt att teckna en trafikförsäkring från första dagen du äger bilen. Trafikförsäkringsföreningen kan annars kräva dig på en hög avgift. Som ett komplement till trafikförsäkringen kan en halv- eller helförsäkring tecknas. Har du en ny bil ingår ofta vagnskadegaranti i tre år, då behöver du i regel ingen helförsäkring under den perioden.

Barnförsäkring

Barnen har ett sämre skydd via samhällets försäkringar än den som börjat arbeta. Därför bör du komplettera med en privat barnförsäkring. Tänk på att välja en barnförsäkring som täcker både sjukdom och olycksfall. Observera att skolans försäkring bara gäller vid olycksfall.

Sjuk- och olycksfallsförsäkring

Syftet med en sjuk- och olycksfallsförsäkring är framförallt att ge ekonomisk kompensation om du råkar ut för en sjukdom eller ett olycksfall och får en bestående skada. Viktigt att tänka på är att försäkringsbeloppet ofta sänks med stigande ålder. Har du flera försäkringar kan du få ersättning för bestående invaliditet från alla försäkringarna.

Livförsäkring

En livförsäkring ger efterlevande en summa pengar om du skulle avlida. Det är vanligt att arbetsgivare tecknar tjänstegrupplivförsäkring åt sina anställda. Har du ett bostadslån och har tecknat ett låneskydd kan det vara ett alternativ till en livförsäkring. Tänk också på att du kan teckna livförsäkring utan sparande så kallad ”dödsfallsförsäkring”. Har du flera livförsäkringar kan ersättning betalas ut från alla.

Privat pensionsförsäkring

En privat pensionsförsäkring kan vara ett alternativ om du vill förbättra din pension. Pengarna i din pensionsförsäkring är då bundna och kan tidigast börja utbetalas från 55 års ålder. Du får göra avdrag för premien men du betalar däremot skatt när pensionen utbetalas. Du kan också placera pengarna i en fondförsäkring eller en traditionell försäkring, det vill säga en försäkring med garanti.

Produktförsäkring

När du köper en produkt blir du ofta erbjuden en särskild försäkring för just den produkten. Innan du skaffar en sådan försäkring är det bra om du kontrollerar vilket skydd du redan har i din hemförsäkring och möjligheten att utöka den med ett allrisktillägg. Tänk på att du ofta får garanti på produkten och att konsumentköplagen ger ett skydd för ursprungliga fel om du reklamerar varan inom tre år. Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar