Välja försäkringsbolag

När du väljer försäkringsbolag bör du bland annat undersöka om de har tillstånd hos Finansinspektionen. Kontrollera också om företaget har ett organisationsnummer. Jämför också försäkringsvillkoren mellan de olika bolagen.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Innan du väljer försäkringsbolag

Vem är försäkringsgivare

Ett försäkringsbolag administrerar och säljer försäkringar. Försäkringsgivaren är däremot formellt ansvarig för försäkringen. I de flesta fall är försäkringsbolaget och försäkringsgivaren samma bolag, men ibland är det två olika parter.

Kontrollera att försäkringsgivaren har tillstånd

Alla försäkringsgivare, som bedriver verksamhet i Sverige, ska ha tillstånd av Finansinspektionen. De övervakar försäkringsbolagens verksamhet, och om bolaget missköter sig kan Finansinspektionen dra in tillståndet. I ditt försäkringsvillkor och i våra jämförelser framgår vem som är försäkringsgivare.

På Finansinspektionens webbplats kan du kontrollera om bolaget har tillstånd. Saknar de tillstånd bör du inte teckna en försäkring hos bolaget. Om ett bolag saknar organisationsnummer är det också en varningssignal.

Ibland är det oklart om produkten är en tjänst eller en försäkring eftersom ordet försäkring inte skyddat. Bolag som i själva verket erbjuder en tjänst, men kallar detta för en försäkring, behöver alltså inte ha något tillstånd.

Att samla försäkringarna kan ge rabatt

Många bolag erbjuder mängdrabatt om du har fler än en försäkring i samma bolag. Men bara för att det är hög rabatt är det inte säkert att det är det mest förmånliga erbjudandet.

Svenskt kvalitetsindex mäter andel nöjda kunder

Svenskt Kvalitetsindex (SKI) är ett system för att mäta och analysera hur de faktiska kunderna och andra användare bedömer varor och tjänster i Sverige.

I november varje år redovisas kundnöjdheten för försäkringsbolagen, bland annat inom bilförsäkringar och sakförsäkringar (där hemförsäkring ingår). Varje bolag får en siffra mellan 1 och 100 som visar hur nöjda kunderna är. Alla bolag är inte med i mätningarna, eftersom vissa bolag har en för liten marknadsandel för att få tillförlitliga resultat.

Kontrollera försäkringsförmedlarens provision och utbud

Många försäkringar säljs även av försäkringsförmedlare. De agerar som mellanhand och förmedlar försäkringar från olika försäkringsbolag. En förmedlare är inte ansvarig för försäkringen, men däremot om rådgivningen är vårdslös.

De allra flesta försäkringsförmedlare får provision. Du har rätt att få reda på provisionens storlek. Tjänar de mer på att förmedla vissa produkter än andra? Förmedlar de även till de försäkringsbolag som inte betalar provision? Tänk på att många stora internetförmedlare inte samarbetar med de största försäkringsbolagen.

Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012

Lämna en kommentar