Försäkring

När du väljer försäkringsbolag bör du bland annat undersöka om de har tillstånd hos Finansinspektionen. Kontrollera också om företaget har ett organisationsnummer. Jämför också försäkringsvillkoren mellan de olika bolagen.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Innan du väljer försäkringsbolag

Vem är försäkringsgivare

Ett försäkringsbolag administrerar och säljer försäkringar. Försäkringsgivaren är däremot formellt ansvarig för försäkringen. I de flesta fall är försäkringsbolaget och försäkringsgivaren samma bolag, men ibland är det två olika parter.

Gruppförsäkring

En gruppförsäkring kan vara obligatorisk eller frivillig. Du kan tillhöra gruppen till exempel genom din anställning, ditt medlemskap i fackförbund eller förening.

Vid en gruppförsäkring har en gruppföreträdare, till exempel din arbetsgivare, fackförbund eller en idrottsklubb, kommit överens om ett gruppavtal om försäkring med försäkringsbolaget. Du kan tillhöra gruppen till exempel genom att vara anställd hos en viss arbetsgivare, tillhöra ett fackförbund eller vara medlem i en förening.

Checklista vid byte av försäkringsbolag

  1. Jämför villkor mellan bolagen innan du byter försäkring.
  2. Ta reda på när den gamla försäkringens huvudförfallodag är.
  3. Ansök och få din nya försäkring beviljad före du säger upp din gamla.
  4. Begär en skriftlig bekräftelse på att du avslutat den gamla försäkringen.

Rätt till försäkring

Försäkringsbolaget kan inte neka någon att teckna en sakförsäkring till exempel hem-, villa- och bilförsäkring.

Det är bara om det finns särskilda skäl som bolaget kan vägra dig att teckna en försäkring, om du till exempel tidigare har begått bedrägeri mot bolaget eller att det finns en särskilt påtaglig risk att du skulle drabbas av skador.

När det gäller personförsäkring som sjuk-, liv- och barnförsäkring kan bolaget kräva att du fyller i en hälsodeklaration i samband med ansökan. Bolaget måste göra en individuell riskbedömning. Om försäkringen inte beviljas måste de motivera sitt beslut. Om du är missnöjd med bolagets beslut har du möjlighet att få saken prövad i domstol.

Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012

Lämna en kommentar