Olycksfall och ärr

Händelser som i dagligt tal kallas olycksfall kanske inte är ett olycksfall enligt försäkringsvillkoret. Enligt villkoret krävs att fyra kriterier är uppfyllda (kroppsskada, plötslig, ofrivillig, yttre händelse).

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Olycksfall

Med olycksfall avses en kroppsskada, som drabbat den försäkrade ofrivilligt genom plötslig yttre händelse, det vill säga ett utifrån kommande våld mot kroppen.

En olycksfallsskada kan till exempel vara om du snubblar på en sten och skadar foten.

Med olycksfallsskada avses däremot inte en förslitningsskada, skada genom bakterie, virus eller skada efter medicinsk behandling och undersökning.

En muskelbristning som du får helt plötsligt när du springer är inte ett olycksfall i försäkringssammanhang eftersom det är en inifrån kommande skada.

Ersättning för ärr

Ersättning för vanprydande ärr är en kompensation för bestående utseendemässiga skador.

För att få ersättning för vanprydande ärr ska skadan ha krävt läkarbehandling.

Ärr-ersättning betalas ut som ett engångsbelopp. Ersättningens storlek beror på vilket försäkringsbelopp du valt, var på kroppen ärret sitter, den skadelidandes ålder och hur pass vanprydande ärret är.

Bolagen har egna ärrtabeller för att beräkna ärr-ersättning. Enligt dessa kan ärret bedömas som framträdande, klart framträdande, vanprydande, klart vanprydande, uppenbart vanprydande eller frånstötande. I bedömning tas till exempel hänsyn till hur långt och brett ärret är samt om det är missfärgat.

Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012

Lämna en kommentar