Skada – allmänna tips

Här får du tips om vad du gör om ditt barn blir sjukt eller råkat ut för ett olycksfall.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Allmänna tips

Skadeanmälan

Vid skada kontaktar du ditt försäkringsbolag och gör en anmälan. Om handläggaren säger att du ska återkomma kan det löna sig att få ett skriftlig besked om detta så att du inte, om du väntar för länge, riskerar du att rätten till ersättning preskriberas.

Flera försäkringar

Tänk på att ditt barn kan omfattas av flera försäkringar. Utöver den försäkring du tecknat, kan barnet till exempel vara försäkrad via skolan och en försäkring du tecknat via din arbetsgivare eller annan gruppförsäkring. Eftersom ersättningar som inte motsvarar en faktisk kostnad, till exempel medicinsk invaliditet, kan utbetalas från flera försäkringar ska du anmäla skadan till samtliga försäkringar.

Försäkringens omfattning

För att kunna få ersättning från barnförsäkringen måste skadan har inträffat eller sjukdomen uppkommit under den tid försäkringen varit gällande.

Vilken ersättning du har rätt till framgår av försäkringsvillkoret. Begär att få det villkor som skadan ska regleras utifrån av skadereglaren så att du själv kan läsa om förutsättningarna för att få ersättning. Förstår du inte varför du inte får ersättning ska du begära ett skriftligt motiverat svar av skadereglaren.

Medicinskt underlag

Det medicinska underlaget är helt avgörande vid bedömningen av rätten till flera ersättningar. Medicinskt underlag är läkarintyg och journaler från exempelvis barnavårdscentralen, skolhälsovården och vårdcentraler.

Försäkringsbolaget kommer med stöd av fullmakt att ta del av ditt barns sjukjournal se därför till att du också gör det, så att du känner till vad bolaget har till underlag vid sin bedömning. Om barnet är under 18 år kan vårdnadshavaren begära att få del av barnets journal är barnet över 18 år får barnet själv begära journalen från vårdgivaren.

Fundera på följande frågor;
Ger det medicinska underlaget en korrekt bild av barnets nuvarande besvär?
Behöver det kompletteras, förtydligas eller förnyas?
Finns felaktigheter i journalen som behöver rättas till? Ta då kontakt med den som skrivit journalen och begär rättelse.

Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012

Lämna en kommentar