Sjukdom

Sjukdomen måste ha uppkommit under försäkringstiden för att du ska kunna få ersättning från försäkringen. Alla sjukdomar täcks dock inte av försäkringen.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Sjukdom

Begreppet sjukdom

Alla besvär är inte sjukdomar. Bolagen definierar i villkoret vad en sjukdom är. Med sjukdom avses vanligen en försämring av hälsotillståndet som kräver vård. Exempel på besvär som inte definieras som sjukdom är inlärningshinder som dyslexi, kortvuxenhet samt behandling i förebyggande syfte.

Visandedatum

Försäkring ger ersättning för sjukdomar som visat sig under försäkringstiden. Visande dagen är den dag den första vårdkontakten togs med anledning av sjukdom eller symtom på sjukdom, oavsett om rätt diagnos kunnat fastställas.

Undantag

Alla barnförsäkringar har särskilda undantag och begränsningar för vissa sjukdomar. En del bolag har valt att med ICD-koder räkna upp de sjukdomar som undantas. Andra bolag har valt att ange att försäkringen inte gäller för s k medfödda sjukdomar – åkommor eller anlag till åkomma som funnits sedan födseln eller åkomma som har sitt ursprung i sjukdom som uppkommit under första levnadsmånaden – om symptom visats före sex års ålder.

ICD-koder

ICD-koder används för att klassificera sjukdomar och diagnoser. Läkaren anger ICD-koder på sjukintyg.

ICD-koderna refererar till den internationella statistiska klassifikationen av sjukdomar och hälsoproblem ICD-10 utgiven i Sverige 1997, fastställd av Världshälsoorganisationen. Klassifikationen finns på Socialstyrelsens hemsida (www.sos.se).

Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012

Lämna en kommentar