Personförsäkringar

Privata personförsäkringar ger ersättning vid inkomstbortfall, sjukdom, olycksfall och dödsfall. De fungerar som ett komplement till socialförsäkringarna och avtalsförsäkringarna, det vill säga samhällets skydd, som Försäkringskassan administrerar och de försäkringar som betalas av arbetsgivaren enligt kollektivavtal.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Om personförsäkringar

Privata personförsäkringar kan du teckna individuellt eller som gruppförsäkring. Gruppförsäkring erbjuds ofta via till exempel arbetsgivare eller fackförbund.

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring ger bland annat en engångsersättning om du får en bestående invaliditet efter en olyckshändelse. Du kan även få vårdkostnader ersatta. Denna försäkring gäller inte vid sjukdom.

Sjuk- och olycksfallsförsäkring

Sjuk- och olycksfallsförsäkring är en olycksfallsförsäkring som även kan ge ersättning för bestående invaliditet på grund av sjukdom.

Sjukvårdsförsäkring

Sjukvårdsförsäkring ger ofta tillgång till sjukvårdsrådgivning, vårdplanering, specialistvård och operation hos privata vårdgivare.

Sjukförsäkring

Sjukförsäkring (sjukinkomstförsäkring) ersätter en del av inkomstbortfallet vid långvarig sjukskrivning. Vanligtvis finns en karenstid på minst 90 dagar.

Inkomstförsäkring

Inkomstförsäkring ger ersättning vid arbetslöshet. Den kompletterar ersättningen från arbetslöshetskassan. Det är vanligt att facket erbjuder en inkomstförsäkring till sina medlemmar.

Livförsäkring

Livförsäkring /Dödsfallsförsäkring ger ett ekonomiskt skydd till dina anhöriga eller någon annan som du har valt att sätta in som förmånstagare, om du dör under försäkringstiden.

Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012

Lämna en kommentar