Sjukdoms- och olycksfallsförsäkringar

En sjuk- och olycksfallsförsäkring ger en engångsersättning om du på grund av en sjukdom eller ett olycksfall får en bestående invaliditet. Vid vissa allvarliga sjukdomar kan ett engångsbelopp utbetalas direkt när du får diagnosen.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Sjuk- och olycksfallsförsäkring

En sjuk- och olycksfallsförsäkring kan bland annat ge ersättning:

  • vid bestående skada (medicinsk invaliditet)
  • vid långvarig arbetsoförmåga ( ekonomisk invaliditet)
  • för kostnader i samband med vård vid olycksfall
  • vid vissa allvarliga diagnoser (alla bolag ersätter inte)
  • vid dödsfall (livförsäkring)

En försäkring gäller aldrig för något som inträffat innan försäkringen tecknades. I sjuk- och olycksfallsförsäkringarna finns väsentliga begränsningar framförallt när det gäller sjukdomar men även vid olycksfall. Några bolag har en karenstid på sex månader, då försäkringen inte gäller för sjukdomar.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring ger engångsersättning om du får en bestående invaliditet efter en olyckshändelse. Även vårdkostnader ersätts.

En olycksfallsförsäkring kan ge ersättning om den försäkrade drabbas av en skada genom en plötslig, oförutsedd och yttre händelse. Om du får en bestående skada (medicinsk invaliditet) på grund av ett olycksfall kan ett engångsbelopp utbetalas.

Några olycksfallsförsäkringar ersätter även så kallad ekonomisk invaliditet om olycksfallet leder till minst 50 procents bestående arbetsoförmåga. Därutöver kan du få ersättning för de kostnader du har i samband med en skada till exempel läke- och tandvårdskostnader. Ibland ingår även ersättning vid sjukhusvistelse och dödsfallsbelopp.

Många olycksfallsförsäkringar har omfattande begränsningar när det gäller sport, idrott och riskfyllda aktiviteter.

Sjukvårdsförsäkring

Sjukvårdsförsäkring ger tillgång till sjukvårdsrådgivning, vårdplanering, specialistvård och operation hos privata vårdgivare. Den kan också ersätta kostnader för medicin och eftervård.

Försäkringarna varierar i sin omfattning, skillnader finns till exempel beträffande:

  • Tidsgränser inom vilka den försäkrade ska erbjudas vård. Alla bolag ger inte kompensation om garanti inte uppfylls.
  • Ansvarstiden – den längsta tid som ersättning lämnas för ett skadefall. Maxtid kan finnas för hur länge ersättning utgår, t ex obegränsad tid, ett år eller antal behandlingstillfällen.
  • Second opion – möjlighet att få ytterligare ett läkarutlåtande.
  • Innehållet i sjukvårdsrådgivning samt möjligheter till hjälp vid eftervård och rehabilitering.

Många arbetsgivare tecknar sjukvårdsförsäkringar för sina anställda eller erbjuder en gruppförsäkring där sjukvårdsförsäkring ingår.

Sjukkapital

Sjukkapital eller förtidskapital är en försäkring som ger ersättning vid långvarig sjukskrivning. Den erbjuds ofta i gruppförsäkringar och kan vanligen tecknas enbart i kombination med andra, olycksfall- sjuk- eller livförsäkringar.

Ersättningen utbetalas vanligen som ett engångsbelopp. För att få ersättning krävs mestadels att din arbetsoförmåga uppgår till minst 50% och bedöms vara bestående. Krav finns även på att du ska ha varit arbetsoförmögen/sjukskriven en viss tid, vanligen tre år och att arbetsoförmågan uppkommit före viss ålder till exempel 60 år.

Ersättningens storlek beror på valt försäkringsbelopp och grad av arbetsoförmåga. Vanligtvis avtrappas försäkringsbeloppet vilket innebär att beloppet sänks i takt med åldern.

För vissa sjukdomar finns karenstider innan försäkringen börjar gälla.

Sjukförsäkring vid inkomstbortfall

En sjukförsäkring ersätter en del av ditt inkomstbortfall vid långvarig sjukskrivning.

Enligt försäkringsvillkoret får ersättningen från din sjukförsäkring sammanräknat med övrig ersättning när du är sjuk, till exempel sjukpenning och ersättning från kollektivavtalad sjukförsäkring, uppgå till max 90% av din inkomst.

Sjukförsäkringen börjar vanligen gälla efter tre månader ( karenstid ). För stress- och smärtrelaterade samt psykiska besvär är det vanligt att försäkringen inte börjar att gälla förrän efter ett år.

Ersättningens storlek beror på vilket försäkringsbelopp du valt och och hur mycket din arbetsförmåga är nedsatt.


Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar