Pension

Ålderspension kan bestå av olika delar, dels den allmänna pensionen från staten, dels tjänstepension om du har yrkesarbetat. Du kanske också har ett eget pensionssparande. Tillsammans blir de din totala pension. 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Pension från flera håll

Allmän pension

Den allmänna pensionen, som administreras av Pensionsmyndigheten, består av garantipension, inkomstpension och premiepension. Du kan själv välja i vilka fonder dina premiepensionspengar ska placeras.

Tjänstepension

Det är arbetsgivaren som betalar in premier till en tjänstepensionsförsäkring om du är anställd, eller du själv om du är egen företagare. Finns det ett kollektivavtal på din arbetsplats, har du automatiskt en tjänstepension. Saknas kollektivavtal, kontrollera med arbetsgivaren om du ändå omfattas av en tjänstepension.

Sätter inte arbetsgivaren av premier till en tjänstepension, måste du själv förhandla med arbetsgivaren om att få det. De premieavsättningar som arbetsgivaren gör inom kollektivavtalad tjänstepension, kan du använda som utgångspunkt vid en förhandling med din arbetsgivare.

Har du haft flera arbetsgivare eller tillhört olika kollektivavtalsområden är det inte ovanligt att du har flera tjänstepensionsförsäkringar.

Eget pensionssparande

Du kan också ha ett eget pensionssparande som du sparat i själv exempelvis i en pensionsförsäkring eller i ett individuellt pensionssparande (IPS). Observera att avdragsrätten har försämrats kraftigt och helt upphört för de allra flesta sparare 2016. Andra sätt att spara till pensionen kan därför t.ex. vara på ett investeringssparkonto (ISK), i en kapitalförsäkring eller att amortera på sitt bolån.

Källa: Konsumenternas.se, 2017

Lämna en kommentar