Skadestånd – inom sjukvården eller av läkemedel

Om du drabbas av en skada när du vårdas inom den offentliga sjuk- eller tandvården eller om du skadas av läkemedel kan du ha rätt till skadestånd.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Patientskada
Drabbas du av en patientskada i samband med hälso-, sjuk- eller tandvård i Sverige kan du ha rätt till patientskadeersättning. De flesta vårdgivarna har sin försäkring hos Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag, LÖF. Där finns mer information om patientskador:

Läkemedelsskada
Drabbas du av en skada orsakad av läkemedel kan du ha rätt till ersättning enligt skadeståndsrättsliga regler. På Läkemedelsförsäkringens webbplats finns mer information om läkemedelsskador.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Mer om ersättning

Ett skadestånd blir aktuellt om du råkar ut för en patientskada. Skadeståndet ska ersätta dina kostnader och huvudregeln är att du ska hamna i samma situation som om du inte skadats.

Vad du kan kräva direkt efter skadan

 • kostnader för saker och kläder som förstörts i samband med skadetillfället,
 • sjukvård,
 • läkemedel,
 • resekostnader i samband med sjukvård,
 • utgifter för särskild hjälp i hemmet eller i trädgården,
 • medicinska hjälpmedel,
 • specialsydda kläder.

Du ska styrka kostnaderna med kvitto om det går. Ersättningen är skattefri.

Vad du kan kräva på längre sikt

 • sveda och värk-ersättning,
 • inkomstförlust,
 • merkostnader,
 • lyte och men-ersättning eller som det också kan kallas ersättning för bestående skada (invaliditetsersättning),
 • framtida olägenheter.

Det kan ta olika lång tid innan dessa ersättningar kan fastställas – ibland många år. Drar det ut på tiden har du ofta rätt att få ett förskott utbetalat innan den slutliga ersättningen kan bestämmas. Detta förutsätter att du och försäkringsbolaget inte är oense i sambandsfrågan, d v s om din skada beror på den aktuella olyckan eller något annat.

Anmäl också till dina andra försäkringar!

Anmäl skadan till de andra försäkringar du har. Många gånger kan invaliditetsersättning betalas ut från flera försäkringar för samma skada. För kostnader kan du däremot aldrig få ersättning från mer än en försäkring.

Andra försäkringar kan t.ex. vara:

 • eget tecknad olycksfallsförsäkring
 • gruppolycksfallsförsäkring
 • egen barnförsäkring
 • gruppbarnförsäkring
 • barnförsäkring genom skolan

Sveda och värk

Ersättning för sveda och värk är tänkt att ge viss ekonomisk kompensation för lidande och obehag under själva läkningsprocessen. Man brukar tala om att den är en ersättning under den akuta sjukdomstiden.

Beloppets storlek beror på typ av vård och vårdtidens längd. Om du vistas hemma är beloppet 2 400 kr per månad och vid sjukhusvistelse är beloppet oftast 4 000 kr per månad. Förhöjningar för särskilt svåra skador förekommer. Sveda och värkersättningen betalas normalt ut när läkningstiden är över. Ersättningen är skattefri.

Oftast får du ersättning lika länge som du var sjukskriven, eller hade varit sjukskriven om du arbetat.

Inkomstförlust

Ersättning för inkomstförlust vid en personskada ska motsvara skillnaden mellan den inkomst du hade före och den du har efter olyckan. Beräkningen blir densamma vid alla typer av skadestånd vare sig det är fråga om trafikolycka eller en ansvarsskada.

Exempel: Som mättekniker var din inkomst 250 000 kr/år inklusive semestertillägg, ob-tillägg och eventuella andra tillägg. Efter skadan kan du inte återgå till arbetet och har fått hel sjukersättning som uppgår till 160 000 kr/år. Du får också ersättning från AFA med 40 000 kr/år. Din ersättning för inkomstförlust från försäkringsbolaget blir då 50 000 kr/år
(250 000-160 000-40 000=50 000)

Merkostnader

Om den skadade får stora bestående framtida merkostnader kan dessa ersättas, oftast i form av ett engångsbelopp. Vanliga merkostnader är t ex vård- och medicinkostnader. Det kan även vara fördyrade levnadsomkostnader om man t ex bor i villa och behöver hjälp med snöskottning och gräsklippning.

Lyte och men – bestående skada

Det måste ha gått minst ett år efter olyckshändelsen innan ersättning för lyte och men kan fastställas. Det är ett skadestånd som betalas till den som drabbats av en bestående skada (fysisk eller psykisk).

Har du fått en bestående skada är det bra om din behandlande läkare kan skriva ett invaliditetsintyg. Intyget ska beskriva dina kvarvarande problem och hur dessa påverkar dig i ditt dagliga liv. Det bör också framgå hur din prognos ser ut.

Försäkringsbolaget brukar skriva till de skadade och be dem skaffa ett invaliditetsintyg. Utifrån detta och övrig medicinsk utredning, såsom läkarjournaler, bedömer försäkringsbolagets medicinska rådgivare om det finns ett samband mellan skadorna och olyckshändelsen. Om samband finns uppskattas en invaliditetsgrad. Ibland kan den medicinska rådgivaren bestämma invaliditetsgraden på endast journalhandlingar.

Normalt ersätts lyte och men med ett skattefritt engångsbelopp. Hur stor ersättningen blir beror på föreslagen invaliditetsgrad och på den skadelidandes ålder. Sambandsfrågan och invaliditetsgraden kan prövas i Patientskade-nämnden.

På Trafikskadenämndens hemsida finns tabeller som visar hur ersättningarna beräknas. Ersättningstabellerna är olika utformade beroende på om skadan inträffat före eller efter den 31 december 2001.

Ärr och andra kosmetiska skador ersätts också med skattefria engångsbelopp. Även denna ersättning beräknas utifrån en hjälptabell. Beloppets storlek bestäms av var på kroppen ärret finns, hur vanprydande ärret är samt den skadelidandes ålder.


Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar