Skadestånd – överfall

Blir du överfallen har du en rätt att få skadestånd från gärningsmannen. Hemförsäkringen ersätter ofta det skadestånd som du har rätt till. Får du inte full ersättning från hemförsäkringen kan du vända dig till Brottsoffermyndigheten.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Vid överfall

Råkar du ut för ett överfall finns tre sätt att få ersättning:

  1. Skadestånd från gärningsmannen om du vet vem han eller hon är.
     
  2. Försäkringsersättning från din hemförsäkring. Vissa bolag betalar ut det skadestånd du har rätt till, andra bolag har egna tabeller för vad du får.
     
  3. Brottsskadeersättning om du inte fått full kompensation genom skadestånd eller försäkringsersättning.

Att få ut ett skadestånd från gärningsmannen kan vara krångligt och ta lång tid. Genom att hemförsäkringen ersätter så slipper du kräva gärningsmannen eller vända dig till brottsoffermyndigheten.

Nästan alla hemförsäkringar har ett överfallsskydd. De ger ett visst belopp om du blir överfallen. Vanligt är till exempel 8 000 kronor för en misshandel. Vissa försäkringsbolag betalar enligt de tabeller för skadestånd som brottsoffermyndigheten har. Andra bolag betalar enligt egna tabeller. Ersättningsnivån beror på vad du har råkar ut för.

Vanliga undantag är att hemförsäkringen inte gäller för misshandel inom familjen eller om du själv har framkallat misshandeln.

Vänd dig till Brottsoffermyndigheten om

  • Du saknar hemförsäkring
  • Hemförsäkringen gör undantag
  • Ersättningen från hemförsäkringen är lägre än vad du skulle få enligt brottsoffermyndighetens regler.

Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012

Lämna en kommentar