Produktförsäkringar

En nyköpt vara som går sönder täcks ofta av garantin. Har garantin gått ut har du rätt, enligt konsumentköplagen, att göra en reklamation inom tre år. Hemförsäkringens allrisktillägg gäller om varan skadas vid en plötslig och oförutsedd händelse.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

När du köper produkter, som TV, mobiltelefon, dator, hushållsmaskiner, klockor och smycken erbjuds du ofta att teckna en försäkring för den varan. En sådan produktförsäkring ersätter produkten om den slutar fungera eller om den skadas vid en plötslig, oförutsedd händelse.

Köper du en vara skyddas dina varor redan genom

  • Garantin – om varan slutar att fungera
  • Konsumentköplagen – om varan slutar att fungera
  • Hemförsäkringen – skyddar dina hushållsmaskiner som slutar att fungera
  • Allriskförsäkring – vid plötsliga och oförutsedda händelse

Garanti gäller om varan går sönder
Om varan går sönder skyddas den av garantin som du får av säljaren. Konsumentköplagen ger dig en treårig reklamationsrätt för ursprungliga fel.

Hemförsäkringen skyddar dina hushållsmaskiner
Alla dina saker har ett grundskydd för stöld och brand. Hemförsäkringen täcker dessutom hushållsmaskiner, som till exempel kyl, frys, och diskmaskin, som slutar fungera.

Allriskförsäkring täcker plötsliga och oförutsedda skador
Om varan skadas vid en plötslig och oförutsedd händelse gäller hemförsäkringens allrisktillägg. Även vissa bankkort innehåller en allriskförsäkring eller förlängd garanti.

Produktförsäkring tecknas för varje vara för sig
En produktförsäkring har ofta en lägre självrisk än hemförsäkringen eller ingen självrisk alls. Avskrivningsreglerna kan ibland vara förmånligare än i hemförsäkringen. Men tänk på att alltid läsa villkoren för produktförsäkringen och kontrollera vilka undantag som finns. Tänk också på att produktförsäkringen gäller för just den vara du köpt. Det lönar sig sällan att teckna en produktförsäkring för varje produkt du köper.

Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012

Lämna en kommentar