Renovera badrum

När du ska renovera badrum och andra våtutrymmen finns det mycket att tänka på. Allt ifrån att det inte ska vara halkrisk när golvet är vått till att konstruktionerna ska vara byggda så att fukt och vatten inte skadar byggnaden.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Boverkets byggregler, BBR, ställer krav på de funktioner som ska uppfyllas. BBR ger inga tekniska lösningar eller anger vilka material eller produkter som får eller inte får användas. Det är den ansvarige (ofta fastighetsägaren eller byggherren) som själv får skaffa sig den kunskap som behövs för att visa att funktionsreglerna är uppfyllda.

Måste man följa BBR vid renovering av våtrum?

Vid renovering ställer BBR samma krav på våtutrymmet som när huset byggdes, emellertid ställer försäkringsbolagen ofta kravet att våtutrymmet vid renovering ska uppfylla den nuvarande BBR för att de ska försäkra våtutrymmet. Detta innebär att det är försäkringsbolagen som ställer kraven och inte BBR:s vanliga krav enligt Plan och Bygglagen. Vissa försäkringsbolag har även vissa förmåner om våtutrymmet görs med högre krav än BBR eller när det görs efter vissa branschorganisationers råd.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Branschorganisation

Inom vissa branscher finns det branschorganisationer som tolkar BBR till mer tekniska detaljkrav och de ger råd och anvisningar för hur du till exempel kan bygga våtrum med de material och tekniker som de företräder. Dessa råd och anvisningar kan hjälpa att bygga våtrum enligt BBR om man inte själv har kunskapen att omsätta BBR till detaljkrav. Till höger hittar du en länk till vår länksamling med branschorganisationer.

Vattentäta skikt

Golv och väggar som kommer att utsättas för vattenspolning, vattenspill, eller utläckande vatten ska enligt Boverkets Byggregler, BBR, ha ett beständigt vattentätt skikt. Det ska hindra fukt från att komma i kontakt med byggnadsdelar och material som är känsligt för fukt.

Kravet gäller till exempel i duschutrymmen, vid badkar och på golvet samt i golvvinkeln i tvättstugan. Att installera vattentätt skikt och vatteninstallationer kan vara komplicerat, därför bör du anlita hantverkare som är särskilt utbildade på att bygga våtrum och göra vatteninstallationer. Konsekvensen av ett felaktigt utfört arbete kan bli en kostsam vattenskada.

När får man göra hål i våtrum?

Ju fler hål som görs i ett tätskikt ju större är risken för att det ska börja läcka, därför bör hål undvika att göras i tätskikt, speciellt i de delarna som blir utsatta för vattenbegjutning. I branschorganisationerna så finns det tekniska detaljer hur eventuell hålgörning kan utföras. Dock är det bästa sättet att undvika skador att undvika hål i tätskiktet.

Avledning av vatten till golvavlopp

Det är viktigt att du har en bra avrinning i ditt bad-, duschrum och tvättstuga till golvavloppet. Den del av golvet som det normalt kan komma vatten på ska luta mot golvbrunnen för att få en bra avrinning.

Enligt Boverkets Byggregler, BBR, så ska golvbrunnen vara monterad så att det blir vattentätt mellan brunnen och tätskiktet. Golvavlopp ska även vara fast förankrat så att inbördes rörelser inte uppstår mellan avlopp, tätskikt och golvbeläggning. Detta är inte så enkelt som det låter och den vanligaste vattenskadan i våtrum är just runt golvbrunnen. Det är därför viktigt att golvbrunnen som används går att få vattentät mellan brunn och tätskikt.

Gamla golvbrunnar klarar ofta inte detta vilket innebär att de bör bytas. Mer information om vilka golvbrunnar som bör bytas och vilka som kan vara kvar finns hos branschorganisationerna.

Fall mot golvbrunnen

I utrymmen med golvavlopp ska golvet och det vattentäta skiktet ha ett fall mot avloppet. Bakfall får inte förekomma i någon del av utrymmet. Golvlutningen runt golvbrunnen bör vara minst 1:150 för att säkerställa avrinning och högst 1:50 för att minska risken för olyckor.

Det finns inga krav enligt BBR att arbetet ska utföras av hantverkare men detta kan vara ett stöd och hjälp att få våtutrymmet utfört på rätt sätt. Det är viktigt att skriva bra avtal med hantverkaren men om detta görs på rätt sätt finns ett bra skydd i det fall fel skulle ha uppkommit vid renoveringen.

Källa: Boverket, Feb. 2012

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar