Saneringsmodeller

Förslag till uppgörelser kan konstrueras på olika sätt. Här beskrivs olika modeller för frivilliga överenskommelser. Budget- och skuldrådgivaren i din kommun kan hjälpa till att förhandla fram frivilliga överenskommelser med fordringsägarna.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Olika saneringsmodeller

Alternativ 1: Förbättrade villkor
1 a) Amorteringarna minskas. När amorteringarna minskas på befintliga lån, blir månadsbetalningen lägre och amorteringstiden förlängs. Amorteringar kan också ställas in tillfälligt om betalningsutrymmet väntas bli större längre fram. Denna åtgärd används främst under en kortare tid, till exempel när ekonomin utreds, eller om inkomsterna minskat tillfälligt. Om amorteringarna minskas kraftigt, kan resultatet bli en orimligt lång återbetalningstid och stora sammanlagda ränteutgifter.

1 b) Räntesatsen minskas. Räntesatsen minskas eller räntan ”fryses” på befintliga lån, det vill säga att ingen ränta tas ut. Om betalningsutrymmet är litet i förhållande till räntekostnaderna kan det vara en utväg att förhandla ner räntesatsen eller att helt inställa räntebetalningen. Det brukar kallas att frysa räntan och kan ske under en begränsad tid eller under hela den återstående betalningstiden. Tidsperiodens längd och räntesatsen måste tydligt framgå vid en ändring av villkoren.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

1 c) Saneringslån. ”Dyra” skulder ersätts med ett lån med mer förmånlig ränta och/eller en lägre amortering. Ett medlemslån, som du eventuellt kan få som medlem i vissa fackföreningar, är en möjlighet. Ett annat alternativ kan vara att utöka ett bostadslån. Om banken kräver borgensmän, informera dina borgensmän om vad borgensåtagandet innebär och om din ekonomiska situation. Riskera inte att relationerna inom din familj eller vänkrets förstörs genom oklarheter vid ett borgensåtagande.

Alternativ 2: Ackord
Ett ackord innebär att skulderna skrivs ner till en viss procent av den ursprungliga skulden. Långivaren efterskänker den resterande delen efter uppgörelsen. Den procentsats av skulden som betalas anges med ackordsprocenten. Om ett lån på 10 000 kr skrivs ner till 40 procent innebär det att 4 000 kr betalas. Vanligtvis kräver fordringsägaren att hela beloppet betalas på en gång. Det krävs således att du kan få fram en summa att betala de nedskrivna skulderna med. Denna summa kallas ackordslikvid. Svårigheten med ett ackord ligger dels i att få en uppgörelse om nedskrivning, men naturligtvis också i att få fram en ackordslikvid.

Underhandsackord är den vanligaste formen av ackord. Det är inte reglerat i lag utan innebär en frivillig överenskommelse mellan låntagaren och fordringsägaren. Börja med att erbjuda alla fordringsägare samma ackordsprocent, och be om svar före ett bestämt datum. När du fått svar från alla, kan du tvingas till en ny förhandlingsrunda, om de inte accepterar ditt förslag utan kommer med egna. När du beräknar ackordslikvidens storlek, räkna in den ränta som eventuellt löper fram till betalningsdagen, avstämningsdagen, och de avgifter som kan läggas på.

Alternativ 3: Amortering av i första hand kapitalskulden och därefter betalning av ränteskulden
Vanligtvis fördelas återbetalningen av skulder på avgifter och räntor, och först därefter kapital. Om du i stället gör tvärtom och amorterar hela kapitalskulden först, men inte betalar ränta, kan kapitalskulden betalas tillbaka snabbare. Räntan samlas under tiden till en ränteskuld och betalas av när kapitalskulden är färdigamorterad. Men förutsättningen är att du inte behöver betala ränta på ränta. Den här betalningsmodellen gör att den totala ränteutgiften blir lägre. Det beror på att du betalar större amorteringar per månad, och lånet amorteras på kortare tid än i den ursprungliga betalningsplanen. Be fordringsägaren räkna fram hur stor ränteskulden blir, eller hör med budget- och skuldrådgivningen i din kommun om de kan hjälpa dig med beräkningen.

Alternativ 4: Betalningsplan
Om betalningsförmågan är låg i förhållande till skulderna, och om du troligen inte kommer att få bättre ekonomi inom överskådlig framtid, kan en ny betalningsplan vara den enda lösningen.

Exempel:
Du har räknat ut att du har råd att betala av 2 000 kr per månad på dina skulder. Du föreslår att skulderna ska betalas av på ett bestämt antal år. I det här exemplet utgår vi från 5 år. Under dessa 5 år kan du betala 2 000 kr varje månad. Det blir sammanlagt 120 000 kr. Ingen ränta betalas. Låt oss anta att du har skulder på 300 000 kr. Då kan du betala tillbaka 120 000 kr av 300 000 kr, vilket är 40 procent av den totala skulden. Därefter avskrivs återstående skuld.

Skulder: Beräkna månadsbetalningarna så här:
200 000 kr 200 000/300 000 x 2 000 = 1 333 kr/mån
50 000 kr 50 000/300 000 x 2 000 = 333 kr/mån
25 000 kr 25 000/300 000 x 2 000 = 167 kr/mån
15 000 kr 15 000/300 000 x 2 000 = 100 kr/mån
10 000 kr 10 000/300 000 x 2 000 = 67 kr/mån

Varje månad betalar du alla fordringsägare i förhållande till hur stor andel deras fordran är av det totala skuldbeloppet.

Vilket alternativ kan prövas?

Vilken lösning som är mest lämplig beror på hur skuldsituationen ser ut, hur länge den skuldsatte haft betalningssvårigheter, hur framtidsutsikterna ser ut samt den ekonomiska och sociala situationen. Om du kan visa att ditt förslag är mer förmånligt för fordringsägarna än utmätning via Kronofogden har du större chans att få gehör.

Om det är en tidig skuldsituation eller tillfälliga betalningssvårigheter, är det mest troligt att ett saneringslån eller förlängd amorteringstid kan godtas av långivarna. Övriga alternativ kan prövas vid långvarig skuldsättning och litet betalningsutrymme i förhållande till skulderna. Men det går inte att ge några generella råd. Pröva vad som kan fungera i ditt fall och diskutera med dina långivare.

En person som har fått tillfälliga ekonomiska problem, på grund av arbetslöshet eller liknande, kan ha svårt att få skuldsanering. Om du blir arbetslös, kontakta fordringsägarna och försök förhandla fram lägre månadsbetalningar tills vidare. Jämkning av dröjsmålsränta kan också prövas.

Du bör alltid meddela fordringsägarna varför du inte kan betala och föreslå tillfälliga lättnader i betalningsplanen.

Gör en bedömning av om ett saneringsförslag verkligen förbättrar situationen på sikt. En betalningsplan måste kunna avslutas inom rimlig tid (oftast 5-10 år). Om det känns svårt att göra ett förslag kan du kontakta budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Budget- och skuldrådgivaren har dataprogram för budget- och skuldsanering som gör det möjligt att ta fram alternativa förslag till lösningar. Det är också nödvändigt att hela familjen är medveten om vad ett saneringsförslag innebär, så att de accepterar förändringar i den ekonomiska standarden. Det är svårt att få en ny chans, om du brutit en tidigare uppgörelse.


Källa: Konsumentverket, Mars 2012

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar