Skada på bil – försäkrat intresse

Försäkringsbolaget kan neka att betala ersättning om det inte är försäkrings-tagaren som är den verklige ägaren till bilen.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Försäkrat intresse

Försäkrat intresse

Ägare och brukare

I försäkringsvillkoret sägs att försäkringen bara gäller för den som faktiskt äger bilen.

Detta innebär att om till exempel en mamma registrerar bilen på sig och försäkrar den trots att det är sonen som egentligen äger bilen så betalas ingen ersättning om bilen exempelvis blir stulen.

I en del försäkringsvillkor framgår också att försäkringstagaren dessutom ska vara den huvudsaklige användaren (brukaren) av bilen.

Bevisning

Det är du som kräver ersättning från försäkringsbolaget som ska visa att du faktiskt äger bilen. Det kan du göra genom att till exempel visa att det är du som betalat den samt betalar kostnader för bensin, reparationer, vägskatt och försäkring.

Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012

Lämna en kommentar