Skada på bil – glas

Glasförsäkringen, som ingår i bilens halv- och helförsäkring, betalar ersättning om bilens vind-, sido- eller bakruta genombrutits, krossats eller spräckts. Försäkringen gäller dock inte om skadan uppkommit vid kollision eller dikeskörning.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Glas

Vind, sido- eller bakruta

Självrisk

Självrisken, d v s den del av reparationen som du måste betala själv är ofta 35% av kostnaden, lägst 1 000 kr men andra självrisker förekommer. Om rutan repareras istället för att byts är självrisken i stället 100 – 200 kr.

Kontakta ditt försäkringsbolag

Om du råkat ut för en glasskada bör du kontakta ditt försäkringsbolag för uppgift om vilken glasmästare du kan vända dig till. Försäkringsbolaget har enligt försäkringsvillkoret rätt att anvisa reparatör.

Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012

Lämna en kommentar