Skada på bil – maskinskada

Skada på motor växellåda mm

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Maskinskada

Uppräknade komponenter

Maskinskadeförsäkringen, som ingår i bilens halv- och helförsäkring, ersätter skada på i försäkringsvillkoret uppräknade komponenter. Hos en del försäkringsbolag ersätts även skada på fabriksmonterade informations- och kommunikationssystem.

Ålders- och körsträckebegränsning

I villkoret finns både en ålders- och körsträckebegränsning, vanligen 8 år eller 10 000 mil. Om bilen är äldre eller har gått längre upphör försäkringen. Det räcker alltså om en av gränserna överskridits.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Aktsamhetskrav

I försäkringsvillkoret finns aktsamhetskrav som du måste följa, t ex att bilen ska servas enligt tillverkarens anvisningar. Om du bryter mot ett aktsamhetskrav kan det innebära att du får mindre ersättning eller i mycket allvarliga fall blir helt utan ersättning.

Självrisk

Självrisken varierar mellan bolagen men också hos samma försäkringsbolag beroende på bilens ålder och körsträcka.

Direktimporterad bil

Ett par bolag tar ut högre självrisk för en bil som direktimporterats till Sverige. Hos några försäkringsbolag gäller försäkringen inte alls för bil som direkt-importerats som begagnad till Sverige.

Kontakta ditt försäkringsbolag

Försäkringsbolaget har enligt försäkringsvillkoret rätt att anvisa reparatör så det är viktigt att du kontaktar försäkringsbolaget innan skadan repareras.


Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar