Skada på bil – personskada

Om du skadas i trafiken får du ersättning (skadestånd) ur fordonets trafikförsäkring. Alla personskador ersätts oberoende av vem som är vållande.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Personskada

Såväl förare som passagerare får ersättning ur fordonets trafikförsäkring, men också en cyklist eller gångtrafikant som blir påkörd. Om fordonet inte är trafikförsäkrat ersätts skadan av Trafikförsäkringsföreningen.

Skadan måste ha skett ”i följd av trafik” för att trafikförsäkringen ska gälla. Det kan vara att ett fordon är i rörelse och orsakar skada, men även om till exempel en bildörr öppnas när bilen just har stannat. Springer någon däremot rakt in i ett korrekt parkerat fordon anses det inte vara en skada i följd av trafik.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Trafikförsäkringen ger bland annat ersättning för:

  • Kostnader
  • Inkomstförlust
  • Sveda och värk
  • Bestående men (invaliditet).

Om den skadade har medverkat till skadan genom uppsåt eller grov vårdslöshet, eller annan vårdslöshet i samband med rattfylleri, kan ersättningen minska.

Trafikskadenämnden kan pröva ärenden som gäller ersättning ur trafik-försäkringen. Om Invaliditetsgraden efter en skada bedöms vara 10 procent eller mer är en prövning i trafikskadenämnden obligatorisk. Om invaliditetsgraden är lägre än så kan den skadelidande ändå begära att ärendet ska prövas av nämnden. Det är alltid försäkringsbolaget som skickar in ärendet till nämnden.

Har du en eller flera olycksfallsförsäkringar så glöm inte att anmäla din skada även till dem. Tänk på att du kan ha försäkringar både privat och genom grupptillhörighet, till exempel ditt fackförbund. Kostnader får du bara ersatt från ett håll, men andra ersättningar kan ofta kombineras.


Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar