Skada på bil – räddning

Räddningsförsäkring, som ingår i bilens halv- och helförsäkring, betalar ersättning för transport av förare och passagerare till hemorten om bilen skadas, råkat ut för driftsstopp eller stulits. Försäkringen ersätter också vid dessa händelse transport av bilen till närmaste lämpliga verkstad.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Räddning

Transport av förare, passagerare och bil

Aktsamhetskrav

I räddningsförsäkringen finns aktsamhetskrav, t ex att fordonet inte får utsättas för onormala påfrestningar, som måste följas för att full ersättning ska betalas.

Självrisk

Självrisken, det vill säga den del av kostnaden som du måste betala själv är ofta 1 200 – 1 500 kr.

Hämtning av bil

Hämtning av en oskadad eller reparerad ska ombesörjas av dig men försäkringsbolaget betala skäliga kostnader för hämtningen.

Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012

Lämna en kommentar