Skada på MC – personskada

Om du skadas i trafiken får du ersättning (skadestånd) ur fordonets trafikförsäkring. Alla personskador ersätts oberoende av vem som är vållande.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Personskada

Såväl förare som passagerare får ersättning ur fordonets trafikförsäkring, men också en cyklist eller gångtrafikant som blir påkörd. Om fordonet inte är trafikförsäkrat ersätts skadan av Trafikförsäkringsföreningen.

Skadan måste ha skett ”i följd av trafik” för att trafikförsäkringen ska gälla. Det kan vara att ett fordon är i rörelse och orsakar skada, men även om till exempel en bildörr öppnas när bilen just har stannat. Springer någon däremot rakt in i ett korrekt parkerat fordon anses det inte vara en skada i följd av trafik.

Trafikförsäkringen ger bland annat ersättning för:

  • Kostnader
  • Inkomstförlust
  • Sveda och värk
  • Bestående men (invaliditet).

Om den skadade har medverkat till skadan genom uppsåt eller grov vårdslöshet, eller annan vårdslöshet i samband med rattfylleri, kan ersättningen minska.

Trafikskadenämnden kan pröva ärenden som gäller ersättning ur trafikförsäkringen. Om Invaliditetsgraden efter en skada bedöms vara 10 procent eller mer är en prövning i trafikskadenämnden obligatorisk. Om invaliditetsgraden är lägre än så kan den skadelidande ändå begära att ärendet ska prövas av nämnden. Det är alltid försäkringsbolaget som skickar in ärendet till nämnden.

Har du en eller flera olycksfallsförsäkringar så glöm inte att anmäla din skada även till dem. Tänk på att du kan ha försäkringar både privat och genom grupptillhörighet, till exempel ditt fackförbund. Kostnader får du bara ersatt från ett håll, men andra ersättningar kan ofta kombineras.

Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012

Lämna en kommentar