Skada på MC – försäkrat intresse

Försäkringsbolaget kan neka att betala ersättning om det inte är försäkrings-tagaren som är den verklige ägaren till mc:n.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Försäkrat intresse

Ägare och brukare

I försäkringsvillkoret sägs att försäkringen bara gäller för den som faktiskt äger mc:n.

Detta innebär att om till exempel en mamma registrerar mc:n på sig och försäkrar den trots att det är sonen som egentligen äger den så betalas ingen ersättning om mc:n exempelvis blir stulen.

I en del försäkringsvillkor framgår också att försäkringstagaren dessutom ska vara den huvudsaklige användaren (brukaren) av mc:n.

Bevisning

Det är du som kräver ersättning från försäkringsbolaget som ska visa att du faktiskt äger mc:n. Det kan du göra genom att till exempel visa att det är du som betalat den samt betalar kostnader för bensin, reparationer, vägskatt och försäkring.

Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012

Lämna en kommentar