Skada på MC – stöld

Stöldförsäkringen gäller för

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Stöld

  • stöld
  • tillgrepp
  • försök till sådana brott
  • uppsåtlig skadegörelse i samband med någon av dessa händelser

Vad försäkringen inte gäller för
Försäkringen gäller inte vid tillgrepp eller skadegörelse som utförts av person som tillhör samma hushåll som du. Inte heller gäller försäkringen om du lämnat över mc:n till någon annan som försvinner med den.

Aktsamhetskrav
I försäkringsvillkoret finns aktsamhetskrav som du måste följa, t ex att mc:n ska vara låst när du lämnar den. Om du brutit mot aktsamhetskravet gäller försäkringen med en högre självrisk.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Självrisk
Självrisken, d v s den del av reparationen som du måste betala själv, varierar men är vanligen 2 000 – 3 000 kr.

Ersättningsform
Försäkringsbolaget har rätt att anvisa reparatör samt avgöra om mc:n ska repareras, ersättas med likvärdigt fordon eller om fordonet ska ersättas kontant.

Värdering
Vid kontantersättning är det fordonets marknadsvärde som skall betalas. Om du är oense med försäkringsbolaget om fordonets värde bör du göra en egen marknadsundersökning och visa resultatet för försäkringsbolaget. Om ni ändå inte kan komma överens kan du eller försäkringsbolaget kalla in en fristående värderingsman som vanligen är förordnad av svensk handelskammare. Hur kostnaden för värderingen ska fördelas mellan dig och försäkringsbolaget framgår i försäkringsvillkoren.


Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar