Skada på moped

Brand, åskslag, explosion samt kortslutning
Brandförsäkringen, som ingår i mopedens halv- och helförsäkring, betalar ersättning om mopeden skadas av brand, åsknedslag och explosion. Den ersätter också skada på elektriska kablar genom kortslutning och följdskador på elektriska komponenter.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Ägare och brukare
I försäkringsvillkoret sägs att försäkringen bara gäller för den som faktiskt äger mopeden.

Personskada
Om du skadas i trafiken får du ersättning (skadestånd) ur fordonets trafikförsäkring. Alla personskador ersätts oberoende av vem som är vållande.

Såväl förare som passagerare får ersättning ur fordonets trafikförsäkring, men också en cyklist eller gångtrafikant som blir påkörd. Om fordonet inte är trafikförsäkrat ersätts skadan av Trafikförsäkringsföreningen.

Tvister och vissa brottmål
Rättsskyddsförsäkring, som ingår i halv- och helförsäkring, betalar advokat- och rättegångskostnader i tvist som kan prövas i tingsrätt, hovrätt eller Högsta domstolen samt brottmål där den försäkrade misstänks för t ex vårdslöshet i trafik eller vållande till annans död.

Vad försäkringen gäller för

  • stöld
  • tillgrepp
  • försök till sådana brott
  • uppsåtlig skadegörelse i samband med någon av dessa händelser

Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012

Lämna en kommentar