Skada på moped – försäkrat intresse

Ägare och brukare
I försäkringsvillkoret sägs att försäkringen bara gäller för den som faktiskt äger mopeden.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Försäkrat intresse

Detta innebär att om t ex en mamma registrerar mopeden på sig och försäkrar den trots att det är sonen som egentligen äger den så betalas ingen ersättning om mopeden t ex blir stulen.

I en del försäkringsvillkor framgår också att försäkringstagaren dessutom ska vara den huvudsaklige användaren (brukaren) av mopeden.

Bevisning
Det är du som kräver ersättning från försäkringsbolaget som ska visa att du faktiskt äger mopeden. Det kan du göra genom att t ex visa att det är du som betalat den samt betalar kostnader för bensin, reparationer och försäkring.

Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012

Lämna en kommentar