Skötsel inomhus

De flesta vill ha det rent och fint hemma. Därför städar och vädrar vi regelbundet våra bostäder inomhus. För att uppnå en bra inomhusmiljö är det dock viktigt att du städar på rätt sätt.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Skötsel inomhus

Annars kanske du istället påverkar inomhusmiljön negativt, till exempel genom att du underlättar mögeltillväxt eller släpper in skadliga luftföroreningar utifrån.

Tips och råd kring städning

 • Städar du för sällan eller inte så noga kan stora mängder smuts och dammpartiklar finnas kvar i bostaden. Det kan ge direkta besvär och på sikt framkalla allergier.
   
 • När du duschar, spolar vatten, tvättar och torkar tvätt blir luften fuktig. Om fukten blir kvar i bostaden kan bakterier och mögel börja växa, vilket i längden kan ge hälsobesvär för dig och andra som befinner sig i bostaden.
   
 • Omfattande våttorkning av golv kan innebära att ytan på dina golv påverkas och att mögel börjar växa.
   
 • Använder du starka rengöringsmedel eller medel med starka dofter kan det påverka både din hälsa och själva inomhusmiljön. Exempel på hälsofarliga rengöringsmedel är maskindiskmedel, avfettningsmedel och ugnsrengöringsmedel.
   
 • Sköljer du ut rester av starka rengöringsmedel i avloppet förorenar du avloppet och kan också förorena stora mängder vatten i ledningarna på väg till reningsverket.

Tips och råd kring vädring

 • Vädring kan påverka luften inomhus både positivt och negativt. Om du har luftföroreningar inomhus kan vädring innebära att du släpper ut föroreningen. Men vädringen kan även medföra att du får in föroreningar från luften utomhus, som till exempel bilavgaser eller tobaksrök.
   
 • Vädrar du ofta kan det bidra till att dina kostnader för uppvärmning blir höga. Detta eftersom värmesystemet automatiskt går på högvarv för att kompensera för den insläppta kalluften.

Källa: Boverket, Feb 2012

Lämna en kommentar