Sortera avfall

Alla hushåll genererar avfall. Målet är dock att detta avfall ska minska och att samhället kan ta hand om och återvinna så mycket som möjligt.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Sortera avfall

Återvinningen innebär att till exempel att gamla konservburkar blir till nya, att matrester blir biogas och att restavfall kan brännas och bli fjärrvärme.

Sorterar du ditt avfall minskar du både ditt avfalls miljöpåverkan och användningen av nya naturtillgångar och råvaror. Av hushållsavfallet 2009 gick 14 procent till biologisk behandling, 35 procent till materialåtervinning, 48 procent till förbränning med energiutvinning, 1 procent till deponering och 1 procent var farligt avfall som fick specialbehandling.

Värt att tänka på

  • Matavfall slängs ofta i onödan. En undersökning visar att över hälften av matavfallet hade kunnat ätas upp om det förvarats på rätt sätt, om det ätits upp i tid eller ätits upp vid ett senare tillfälle som rester.
  • Ditt avfall är en följd av hur mycket du konsumerar. Yngre och hushåll med hög inkomst konsumerar mer än äldre och hushåll med låg inkomst.
  • Om du inte sorterar miljöfarligt avfall som färgrester och batterier från ditt restavfall, innebär det med stor sannolikhet att det kommer att förbrännas. Därigenom sprids föroreningar bland annat genom rökgaser.
  • I takt med att förbränningen av sopor ökar, minskar användningen av fossila bränslen till uppvärmning av bostäder.

Återvinningen av matavfall ger biogas som ersätter fossila bränslen i bilar och bussar. Matavfallet används även som kompost och biogödsel, vilket ersätter användning av mineralgödsel.

Källa: Boverket, Feb 2012

Lämna en kommentar