Skulder

Olika situationer i livet kan ställa till det när det gäller ekonomin. Räkningarna hopas och pengarna räcker inte till att betala allt. Helst ska du ingripa innan påminnelser och inkassokrav börjar komma. Men det är aldrig för sent att komma tillrätta med sin skuldsituation.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Skulder

Behöver du hjälp, kontakta din kommunen och fråga efter budget- eller skuldrådgivning.

När du har dina inkomster, utgifter och skulder på papper framför dig kan du bättre bedöma vilka skulder som är mest angelägna att betala.

Se först och främst till att pengarna räcker till bostaden och det dagliga uppehället.

Räkningar du bör betala först

  • hyra och månadsavgift
  • el, telefon
  • mat
  • hemförsäkring
  • avgift till arbetslöshetskassan
  • övriga räkningar

Skulder växer mycket fort. En skuld med en årsränta på till exempel 20 procent blir dubbelt så stor på bara fyra år. Gör man ingenting alls åt situationen blir det bara värre.

Ett betalningsföreläggande är ett beslut från Kronofogdemyndigheten som visar att du är skyldig att betala ett krav.

Skuldsanering innebär att du får en plan för hur dina räkningar ska betalas och att du lever på existensminimum tills skulden är betald. Efter fem år är du skuldfri.

Förhandla med rätt motpart! Ofta har fordringsägaren ett ombud. Då ska du förhandla med ombudet. För att ett förslag till frivillig uppgörelse ska ha en chans att gå igenom måste det vara väl underbyggt. Du måste också visa på ett trovärdigt sätt att du är på obestånd och saknar tillgångar. Aktuell utredning från Kronofogden eller nyligen avslutad konkurs är tydliga bevis på att du är på obestånd.

Lämna en kommentar