Skuldsanering

Skuldsanering innebär att du får en plan för hur dina räkningar ska betalas och att du lever på existensminimun tills skulden är betald. Efter fem år är du skuldfri.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Skuldsanering

Skuldsaneringslagens krav

Du kan få skuldsanering om:

  • du är så svårt skuldsatt att du inte på något sätt kommer att kunna betala dina skulder på många år.
  • det är skäligt med hänsyn till dina personliga och ekonomiska förhållanden.
  • du är folkbokförd i Sverige.
  • du inte har pågående näringsförbud.
  • du inte tidigare fått skuldsanering.

Även enskilda näringsidkare vars verksamhet är aktiv, kan beviljas skuldsanering om de ekonomiska förhållandena i näringsverksamheten är enkla att utreda.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Att söka skuldsanering

Du ansöker om skuldsanering hos Kronofogden på en särskild blankett. Du kan ladda ner den eller beställa postleverans på Kronofogdens hemsida. Du kan också beställa ansökningsblanketten på Kronofogdens servicetelefon på telefonnummer 020 – 75 76 77.

Kommunens budget- och skuldrådgivare

Behöver du hjälp att fylla i ansökningsblanketten, ansöka om omprövning eller överklaga beslutet om skuldsanering, kan du kontakta din kommuns budget- och skuldrådgivare.

Enligt skuldsaneringslagen är kommunen skyldig att hjälpa dig. I lagen står: ”Kommunen skall inom ramen för socialtjänsten eller på annat sätt lämna råd och anvisningar i budget- och skuldfrågor till skuldsatta personer. Denna skyldighet gäller även under skuldsaneringsförfarandet och under löptiden för en betalningsplan”.

Vad händer efter ansökan?

Kronofogden prövar om du uppfyller skuldsaneringslagens krav för att få en skuldsanering.

Om din ansökan blir godkänd kommer ett förslag till skuldsanering att skickas till dem du är skyldig pengar. Om någon av dem säger nej till förslaget kan Kronofogden ändå besluta om skuldsanering för dig.

Om du beviljas skuldsanering innebär det att du lever på existensminimum, oftast i fem år. Du får en betalningsplan som du ska följa och alla pengar som du får in utöver existensminimum går till att betala av på skulderna. Lever du under existensminimum är skuldsaneringsperioden fortfarande fem år men då får du ingen betalningsplan. Efter fem år är du skuldfri.


Alternativa lösningar till skuldsanering

Om du kommer på obestånd, det vill säga inte kan betala dina skulder inom överskådlig tid, gäller det att finna förslag till lösningar som är så bra som möjligt, både för dig och för dina fordringsägare.

En frivillig överenskommelse med dina fordringsägare kan vara ett alternativ. Syftet är att du som är skyldig pengar ska bli skuldfri inom rimlig tid och att borgenärerna ska få tillbaka så mycket som du kan betala.

Skuldsanering – då frivillig överrenskommelse inte är möjligt

De flesta ekonomiska uppgörelser görs på frivillig väg, men om det inte går, kan man ansöka om skuldsanering enligt skuldsaneringslagen. För att beviljas skuldsanering ska den skuldsatte sakna möjlighet att kunna betala tillbaka sina skulder inom överskådlig tid.

Skuldsaneringslagen innehåller regler för hur olika typer av skulder behandlas vid skuldsanering. Dessa regler påverkar troligen också fordringsägarnas syn på frivilliga uppgörelser. Men det saknas bestämmelser för frivilliga överenskommelser. Vad som redan nu starkt påverkar de frivilliga överenskommelserna är hur Kronofogden prioriterar skulder vid utmätning. Underhållsbidrag, skatter, avgifter till staten, böter och viten prioriteras av Kronofogden. Först därefter kommer skulder till banker, finansbolag och övriga oprioriterade fordringsägare. Det innebär i praktiken att så länge en gäldenär har skatte- och underhållsskulder är chanserna mindre för fordringsägare med oprioriterade fordringar att få ut något via Kronofogden.

Ge inte upp!

Du har möjlighet att göra nya förslag till lösningar i framtiden. Du kan också ansöka till kronofogdemyndigheten om skuldsanering enligt skuldsanerings-lagen.


Källa: Konsumentverket, Mars 2012

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar