Strukturerade produkter

Under senare år har det dykt upp ett stort antal nya sparprodukter, så kallade strukturerade produkter. Det är värdepapper som består av flera olika typer av finansiella instrument. Aktieindexobligationer är den vanligaste formen av dessa så kallade strukturerade produkter. De utfärdas ofta av värdepappersbolag.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Beroende på vilket underliggande tillgångsslag som bestämmer obligationens avkastning kan de strukturerade produkterna benämnas SPAX, aktieobligationer, kreditkorgsobligationer, räntekorgsobligationer, valutakorgsobligationer och så vidare.

Alla typer av strukturerade produkter som säljs till konsumenter ska ha ett aktuellt faktablad. Faktabladet ska innehålla basfakta om produkten. Du ska få tillgång till faktabladet i god tid före ett eventuellt köp av produkten.

Dessa sparprodukter utfärdas ofta av värdepappersbolag. En indexobligation beskrivs ibland som bestående av en obligation och en option. En mer korrekt beskrivning är att indexobligationen är en obligation med variabel kupong (den summa som obligationsinnehavaren kommer erhålla i form av ränta). Kupongens storlek är beroende på utvecklingen av en annan tillgångs prisutveckling, exempel på sådana tillgångar kan vara aktier, aktieindex eller fonder.

Indexobligationernas nominella belopp är fast och ska återbetalas vid löptidens utgång (”obligationsdelen”). På så vis har indexobligationen en begränsad förlustrisk jämfört med till exempel aktier och investeringsfonder. Ersättningen som investeraren får på återbetalningsdagen (”kupongen”) beräknas utifrån utvecklingen i ett finansiellt index eller en korg av värdepapper. Indexet eller korgen kan bestå av aktier, obligationer, valutor eller andra tillgångar som handlas på de finansiella marknaderna.

Aktieindexobligationer omfattas inte av den statliga insättningsgarantin – den gäller endast för sparkonton. Däremot omfattas obligationer av investerarskyddet.

Svenska Fondhandlareföreningen har tagit fram en branschkod för strukturerade placeringsprodukter.
 

Källa: Konsumenternas.se , Januari 2019

Lämna en kommentar