Strukturerade produkter

Under senare år har det dykt upp ett stort antal nya sparprodukter, så kallade strukturerade produkter. Det är värdepapper som består av flera olika typer av finansiella instrument. Aktieindexobligationer är den vanligaste formen av dessa så kallade strukturerade produkter. De utfärdas ofta av värdepappersbolag.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Beroende på vilket underliggande tillgångsslag som bestämmer obligationens avkastning kan de strukturerade produkterna benämnas SPAX, aktieobligationer, kreditkorgsobligationer, räntekorgsobligationer, valutakorgsobligationer och så vidare.

Alla typer av strukturerade produkter som säljs till konsumenter ska ha ett aktuellt faktablad. Faktabladet ska innehålla basfakta om produkten. Du ska få tillgång till faktabladet i god tid före ett eventuellt köp av produkten.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Dessa sparprodukter utfärdas ofta av värdepappersbolag. En indexobligation beskrivs ibland som bestående av en obligation och en option. En mer korrekt beskrivning är att indexobligationen är en obligation med variabel kupong (den summa som obligationsinnehavaren kommer erhålla i form av ränta). Kupongens storlek är beroende på utvecklingen av en annan tillgångs prisutveckling, exempel på sådana tillgångar kan vara aktier, aktieindex eller fonder.

Indexobligationernas nominella belopp är fast och ska återbetalas vid löptidens utgång (”obligationsdelen”). På så vis har indexobligationen en begränsad förlustrisk jämfört med till exempel aktier och investeringsfonder. Ersättningen som investeraren får på återbetalningsdagen (”kupongen”) beräknas utifrån utvecklingen i ett finansiellt index eller en korg av värdepapper. Indexet eller korgen kan bestå av aktier, obligationer, valutor eller andra tillgångar som handlas på de finansiella marknaderna.

Aktieindexobligationer omfattas inte av den statliga insättningsgarantin – den gäller endast för sparkonton. Däremot omfattas obligationer av investerarskyddet.

Svenska Fondhandlareföreningen har tagit fram en branschkod för strukturerade placeringsprodukter.
 

Källa: Konsumenternas.se , Januari 2019

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar