Spara i aktier

Finansinspektionen har gjort en sammanställning med goda råd för dej som saknar erfarenhet av aktiehandel

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Att tänka på innan du köper aktier

Hur ser din privatekonomiska situation ut?

Gå igenom din privatekonomiska situation innan du börjar handla med aktier. Tänk på att en placering i aktier innebär ett risktagande och att du kan förlora hela eller delar av det placerade kapitalet. Använd därför inte ”hushållskassan” för att köpa aktier.

Aktier kan falla i värde!

Värdet på köpta aktier kan öka, men också minska i värde. Det är därför inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Sprid riskerna!

Ett sätt att minska risken för förluster är att sprida sina placeringar.

Undersök alternativen!

Placeringar i värdepappersfonder är ett alternativ till aktier. En fond har en förvaltare som sköter placeringarna. En fond investerar normalt i (ett antal) olika aktier och sprider därmed riskerna. Observera dock att det finns fonder med olika riskprofil.

Ta reda på fakta!

Ta reda på fakta om det bolag som du skall köpa aktier i. Läs årsredovisningar, tidningsartiklar och sök information om bolaget på Internet. Försök att få en mångsidig bild av bolaget.

Välj marknadsplats!

Det finns börser och marknadsplatser. Dessa ställer krav på de bolag som noteras, exempelvis på vilken information som skall lämnas till aktieägarna. Kraven kan skilja sig åt mellan olika listor. För närmare information om kraven, kontakta aktuell börs eller marknadsplats.

Tänk på att du inte alltid kan köpa och sälja dina värdepapper omedelbart!

Det är inte alltid möjligt att omedelbart köpa eller sälja dina aktier. Detta kan till exempel bero på tekniska problem, att aktien är illikvid (se 1 nedan) eller att många vill handla samtidigt.

Optioner och terminer

Optioner och terminer (se 2 nedan) ger möjlighet att med en begränsad insats få del i kursuppgången på en aktie eller index. Detta kallas ofta hävstångs-effekt. Å andra sidan är risken att förlora investerat kapital större än vid handel med aktier. Det behövs därför särskilda kunskaper och hög riskmedvetenhet för att handla med optioner och terminer.

Var försiktig med att låna till köp av värdepapper!

Lån för köp av värdepapper kan tas med t.ex. aktier som säkerhet. Detta är dock riskfyllt eftersom skulden finns kvar även om aktierna sjunker i värde. Vid sjunkande aktiekurs kan du bli tvingad att ställa ytterligare säkerhet. Har du inte möjlighet att ställa sådan säkerhet måste du sälja aktierna, ofta med förlust.

Har den du handlar med tillstånd?

Är du osäker på om bolaget du funderar på att handla genom har tillstånd för sådan handel; kontrollera på Finansinspektionens hemsida

———————-

1) Aktier med låg efterfrågan/litet utbud

2) En option är ett avtal som innebär att den ena parten (utfärdaren av ett optionskontrakt) förpliktar sig att köpa eller sälja den underliggande egendomen till den andra parten (innehavaren av kontraktet) till ett på förhand bestämt pris (lösenpriset). Avtalet kan, beroende på slag av option, antingen utnyttjas när som helst under löptiden (amerikansk option) eller endast på slutdagen (europeisk option). Innehavaren betalar en ersättning (premie) till utfärdaren och får en rätt att utnyttja kontraktet men har ingen skyldighet att göra det. Utfärdaren är däremot skyldig att infria kontraktet om innehavaren begär det (löser optionen).

En termin innebär att parterna ingår ett ömsesidigt bindande avtal med varandra om köp respektive försäljning av den underliggande egendomen till ett på förhand avtalat pris och med leverans eller annan verkställighet, t.ex. kontantavräkning, av avtalet vid en i avtalet angiven tidpunkt (stängningsdagen). Någon premie betalas inte eftersom båda parter har lika skyldigheter enligt avtalet.

Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar