Värdepapper

Värdepapper är ett samlingsbegrepp för aktier, fondandelar, obligationer, optioner med mera. Ett värdepapper kan beskrivas som en ägarandel i ett företag eller en fordran, som du kan handla med.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

I samband med investeringar i värdepapper finns det ofta risker. Du kan riskera att förlora större eller mindre delar av det kapital du investerar.

För att minska din risk kan du sprida dina investeringar. Om du till exempel investerar i aktier kan du välja företag verksamma i olika branscher. Denna riskspridning kan du också uppnå genom att spara i breda aktiefonder.

Det finns olika typer av värdepapper exempelvis aktier, obligationer, derivat (som optioner och terminer) och strukturerade produkter. Avsikten med att investera i värdepapper är att du ska få avkastning på pengarna du investerar. Men handel med värdepapper innebär också risker. Du kan förlora större eller mindre delar av det kapital du investerar.
 

Källa: Konsumenternas.se , Januari 2019

Lämna en kommentar