Ventilation

För att du ska ha en bra luftkvalitet i ditt hem måste du ha en fungerade ventilation. Ventilationens främsta uppgift är att tillföra frisk luft och föra bort förorenad luft.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Ventilation ger frisk luft

För att du ska ha så bra ventilation som möjligt kan du se till att dina tilluftsventiler är öppna så mycket som möjligt och att du rengör dem regelbundet. Tänk på att mycket smuts sätter sig i ventiler och ventilationskanaler, främst i frånluftskanalerna i kök och badrum.

Vem kan hjälpa mig vidare?

Om du tror att du har problem med ventilationen i din hyreslägenhet kan du vända dig till din kommun och prata med miljökontoret. Är du egnahemsägare, vänd dig till en konsult.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Vem ansvarar?

Som husägare ansvarar du för att ventilationen sköts och underhålls kontinuerligt så att funktionen hos systemet säkerställs. Bor du i lägenhet ska du bland annat rengöra ventilerna och vara observant på hur ventilationen fungerar, men det tekniska underhållet är fastighetsägarens uppgift. Det ska finnas skriftliga drift- och underhållsinstruktioner. Bristande skötsel och underhåll av ventilation leder till nedsatt funktion i systemet, vilket i sin tur ökar risken för fukt och mögel.

Huvudorsaker till problem

Huvudorsaken till att det uppstår brister i din inomhusmiljö är att hälsofarliga ämnen avges från olika byggmaterial, mögel och allmänna luftföroreningar. En viktig bidragande orsak är också att det kan finnas höga fukthalter i byggnaden och i inneluften. Din ventilation bidrar till att den förorenade luften inomhus minimeras och gör att din hälsa och komfort säkerställs.

Välj rätt ventilation

Att du gör rätt val av ventilation är lika viktigt för inomhusklimat som att du gör ett genomtänkt val av byggmaterial och bygger fuktsäkert. Tänk på att vid markradon kan frånluftsfläkt vara en risk för hög radonhalt i byggnaden. Likadant är det med självdrag i byggnader med blå lättbetong i konstruktionen.

Problem kan också uppstå om du reducerar ventilationen, luftflöden, i din bostad nattetid eller sommartid för att spara energi. Reduceringen av luftflödena bör ske endast när ni inte är hemma.

Risker med bristfällig ventilation

Som husägare ansvar du för att ventilationen sköts och underhålls kontinuerligt så att funktionen hos systemet säkerställs. Bor du i lägenhet är det fastighetsägarens uppgift att se till att ventilationen sköts. Det ska finnas skriftliga drift- och underhållsinstruktioner. Bristande skötsel och underhåll av ventilation leder till nedsatt funktion i systemet, vilket i sin tur ökar risken för fukt och mögel.

Kontroller av ventilation

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem i byggnader där människor vistas infördes i Sverige 1992. Kontroller sker vid byggnadernas och installationernas uppförande och därefter med olika intervaller beroende av byggnadskategori och typ av ventilationssystem. Det är fastighetsägarens ansvar att se till att Obligatorisk ventilationskontroll, OVK, genomförs och eventuella brister upptäckta i samband med kontrollen åtgärdas. Kommunens byggnadsnämnd är tillsynsmyndighet för OVK.

Ventilationssystem

De flesta flerbostadshus och småhus har följande ventilationssystem:

  • Mekanisk till- och frånluftssystem med återvinning, s.k. FTX-system (med till- och frånluftsfläkt).
  • Mekaniskt frånluftssystem med återvinning, s.k. F-system exempelvis med frånluftsvärmepump, FVP.
  • Självdragsventilation (ej fläktdriven ventilation) som finns i huvudsak i äldre småhus och flerbostadshus byggda före 1976.


Källa: Boverket, Feb 2012

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar