Avveckla ett aktiebolag

Följande material från Bolagsverket.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Avveckla aktiebolag

Fem alternativ att avveckla ett aktiebolag:

  • Försäljning (dvs. samtliga aktier i aktiebolaget)
  • Konkurs
  • Likvidation
  • Fusion
  • Delning

Observera att ägaren själv inte bara kan ”lägga ner aktiebolaget”. Det går visserligen tillfälligt att låta aktiebolaget vara ”vilande” men detta registreras inte och innebär inte att aktiebolagets eller styrelsens skyldigheter försvinner. Årsredovisningar och deklarationer måste löpande skickas in för varje år. Bolagsverket avregistrerar inte ett aktiebolag bara för att driften har lagts ner eller ägaren inte längre vill ha bolaget. Vid likvidation (och konkurs) tas pengar för avvecklingen från aktiebolagets tillgångar. Många ägare undersöker därför först om det går att sälja aktiebolaget.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Försäljning

Försäljning av aktiebolagets aktier görs upp mellan säljare och köpare. Försäljning av aktierna i ett aktiebolag är i huvudsak en helt privat åtgärd och en fråga som inte hanteras av Bolagsverket.

Ändring av styrelse
Om aktiebolagets styrelse ändras ska detta anmälas till Bolagsverket för registrering.

Läs mer om försäljning: Försäljning av ett aktiebolag

Konkurs

Konkurs används om aktiebolaget är på obestånd (vilket ungefär betyder att det inte rätteligen kan betala sina skulder). Konkurs beslutas av tingsrätten som också utser en konkursförvaltare. Denne tar över styrelsens möjligheter att bestämma över aktiebolagets egendom.

Ansökan om konkurs kan göras både av aktiebolagets styrelse och av den som har något att fordra av aktiebolaget (borgenär). Ansökan görs hos tingsrätten för den kommun där aktiebolagets styrelse har sitt säte enligt den registrerade bolagsordningen. Även om konkursen skulle avslutas med överskott ska aktiebolaget upplösas.

Likvidation

Det vanligaste är tvångslikvidation där Bolagsverket fattar likvidationsbeslutet. Frivillig likvidation beslutas av bolagsstämman. Om mer än halva bolagets egna kapital är förbrukat måste kapitalet återställas annars ska bolaget gå i likvidation. I vissa ovanliga fall beslutar tingsrätten om tvångslikvidation.

Syftet med en likvidation är att upplösa aktiebolaget efter att skulderna har betalats. Bolagsverket (eller tingsrätten) utser en eller flera likvidatorer som ersätter styrelsen och verkställande direktören (VD), om en sådan finns. Revisorerna står kvar i sina funktioner. Observera att aktiebolaget inte avregistreras förrän likvidatorn anmält till Bolagsverket att han lagt fram sin slutredovisning för bolagsstämman. Slutligen utbetalas (skiftas) överskottet till aktieägarna, om inte annat är bestämt i bolagsordningen.

Resultatet av en likvidation minskas dock av att likvidatorn ska ha betalt för sitt arbete och att det kan bli skatt på överskottet.

Läs mer om likvidation: Likvidation av aktiebolag

Fusion

Fusion av helägt dotterbolag är den vanligaste och enklaste formen av fusion. Aktiebolagslagen (ABL) innehåller regler om ett särskilt förfarande för samgående mellan aktiebolag som kallas fusion. Fusion innebär att ett eller flera överlåtande aktiebolags samtliga tillgångar och skulder tas över av ett annat aktiebolag, det övertagande bolaget, vid den slutliga registreringen. Samtidigt upplöses överlåtande bolag utan likvidation.

Läs mer om fusion: Fusion av aktiebolag

Delning

Delning av aktiebolag innebär att ett aktiebolags tillgångar och skulder, helt eller delvis, övertas av ett eller flera andra aktiebolag mot ersättning (delningsvederlag) till aktieägarna i det bolag som delas. Det aktiebolag som är föremål för delning benämns överlåtande bolag och det eller de aktiebolag som övertar det överlåtande bolagets tillgångar och skulder benämns övertagande bolag. Övertagande bolag kan vara redan tidigare bildade aktiebolag eller aktiebolag som bildas i samband med delningen.

Läs mer om delning: Delning av aktiebolag

Källa: Bolagsverket

 

———————————————————————————-

CBS

När du ska avveckla bolag eller köpa nytt aktiebolag. Vi är ett registrerat företagsombud till Bolagsverket och har ett nära samarbete med dem. Oavsett om du ska avveckla ett aktiebolag eller köpa ett lagerbolag så är vår ambition att alltid presentera det bästa erbjudandet på marknaden!

———————————————————————————-

 

 

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar