Bidrag/Stöd

Vissa möjligheter till stöd och bidrag finns då man startar ett företag. Det vanligaste är om man är arbetslös och vill dra igång en verksamhet, då finns möjligheten "stöd till start av näringsverksamhet".

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Start av näringsverksamhet

För arbetslösa (eller för dig som riskerar bli arbetslös) som vill starta ett företag finns möjlighet att få ekonomiskt stöd genom det arbetsmarknadspolitiska programmet Stöd vid start av näringsverksamhet.

Stödet ges under högst 6 månader och består av aktivitetsstöd.Det är knutet till dig personligen och är till för att hjälpa till med den personliga ekonomin. Det ekonomiska stödet har ingenting med företaget att göra och ska inte blandas in i företagets ekonomi, budgetar etc.

Arbetsförmedlingen beslutar men det är Försäkringskassan som betalar ut aktivitetsersättningen.

Försäkringskassan

SGI (sjukpenninggrundande inkomsten) är den inkomst som du får, antingen i form av anställning eller som inkomst av annat förvärvsarbete.

Den sjukpenninggrundande inkomsten beräknas normalt på företagets beräknade nettointäkt. Under företagets uppbyggnadsfas finns möjligheten att få ett högre SGI än nettointäkten (minst till vad en anställd skulle få för ett liknande arbete). Nettointäkten för många nystartade företag är väldigt låg i början. Försäkringskassan beräknar då en ”fiktiv” inkomst.

Finansiering

Då det gäller att skaffa sig information om möjligheter gällande stöd och bidrag, rekommenderar vi ett besök på Tillväxtverkets webbplats.

Lämna en kommentar